Công văn số 3479/TCT-KK về khôi phục mã số thuế

28/11/2020 502 lượt xem    

Số: 3479/TCT-KK


V/v khôi phục mã số thuế.

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nghệ An.

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 786/CT-NVDTPC ngày 16/03/2020 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An v/v khôi phục mã số thuế đối với Xí nghiệp sản xuất VLXD Việt Vinh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Căn cứ quy định tại Điểm 2 Mục III Phần II Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/07/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế:

“2. Chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế là thủ tục cơ quan Thuế xác định mã số thuế không còn giá trị sử dụng trong hệ thống dữ liệu đăng ký thuế của ngành Thuế. Cơ quan Thuế thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thuế và thông báo công khai danh sách các mã số thuế chấm dứt hiệu lực sử dụng.

Tổ chức nộp thuế sau khi đã làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khi hoạt động trở lại phải làm hồ sơ đăng ký thuế mới và được cấp mã số thuế mới…”.

– Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 20 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế:

“Điều 20. Khôi phục mã số thuế

  1. Các trường hợp khôi phục mã số thuế

a) Người nộp thuế là tổ chức kinh tế hoặc tổ chức khác bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép tương đương, cơ quan thuế đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định, nhưng sau đó cơ quan có thẩm quyền có văn bản hủy bỏ văn bản thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép tương đương.

b) Người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh ở tình trạng cơ quan thuế đã ban hành Thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng cơ quan đăng ký kinh doanh chưa ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; cơ quan quản lý nhà nước khác chưa ban hành văn bản thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép tương đương, người nộp thuế có văn bản đề nghị cơ quan thuế khôi phục mã số thuế và cam kết thanh toán các nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước, chấp hành việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

c) Người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh đã có hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế gửi đến cơ quan thuế nhưng chưa được cơ quan thuế ban hành Thông báo người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế, đề nghị được tiếp tục hoạt động trở lại.

d) Cơ quan thuế xác định người nộp thuế không thuộc trường hợp phải chấm dứt hiệu lực mã số thuế do lỗi của cơ quan thuế.”

– Tại Công văn số 166/ĐKKD ngày 15/07/2020 của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An trả lời Cục Thuế tỉnh Nghệ An về việc cung cấp thông tin doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh xác nhận: “Căn cứ vào hồ sơ lưu trữ và kết quả tra cứu trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia, Phòng Đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và Đầu tư Nghệ An không tìm thấy thông tin đơn vị có tên Xí nghiệp sản xuất VLXD Việt Vinh và chưa thực hiện việc đăng ký thay đổi Xí nghiệp sản xuất VLXD Việt Vinh trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia”.

Căn cứ quy định và nội dung Công văn số 166/ĐKKD nêu trên, trường hợp Xí nghiệp sản xuất VLXD Việt Vinh (Mã số thuế: 2900327192) được Cục Thuế tỉnh Nghệ An xác định đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế từ ngày 27/08/2009, đồng thời không có thông tin của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, thì không đủ điều kiện khôi phục mã số thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Nghệ An được biết và thực hiện./.

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO