Công văn số: 3263/CT-TTHT về việc chỉ tiêu ngày tháng, ký trên hoá đơn điện tử

15/07/2020 1090 lượt xem    

Số: 3263 /CT-TTHT

V/v chỉ tiêu ngày, tháng ký trên hoá đơn điện tử

Kính gửi: Công ty TNHH Thép Daeho Việt Nam

(Địa chỉ: KCN Đại An, phường Tứ Minh, tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương)

Trả lời công văn số DH19-134 ngày 10/6/2019 của Công ty TNHH Thép Daeho Việt Nam về việc chỉ tiêu ngày tháng, ký trên hoá đơn điện tử, Cục thuế tỉnh Hải Dương có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 30 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số hướng dẫn:
“Ngày, tháng, năm và thời gian được gắn vào thông điệp dữ liệu là ngày, tháng, năm và thời gian mà tổ chức cung cấp dịch vụ cấp dấu thời gian nhận được thông điệp dữ liệu đó và được chứng thực bởi tổ chức cung cấp dịch vụ cấp dấu thời gian.”

Căn cứ Điều 6 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ quy định về hoá đơn điện tử khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ hướng dẫn nội dung hoá đơn điện tử;

Căn cứ Điều 7 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ quy định về hoá đơn điện tử khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ hướng dẫn thời điểm lập hoá đơn điện tử

Căn cứ khoản 3 Điều 36 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ quy định về hoá đơn điện tử khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ hướng dẫn xử lý chuyển tiếp;

Căn cứ Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:
“…Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng, năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán.”

Căn cứ các quy định nêu trên, việc gắn thông tin về ngày, tháng, năm và thời gian ký hóa đơn điện tử là dịch vụ giá trị gia tăng gắn thêm thông tin vào thông điệp dữ liệu theo quy định tại Điều 30 Nghị định 130/2018/NĐ-CP, không phải là chỉ tiêu bắt buộc trên hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 6 Thông tư 32/2011/TT-BTC.

Do vậy, trường hợp đơn vị đã lập hóa đơn điện tử không có chỉ tiêu ngày, giờ ký hóa đơn điện tử, hoặc ngày giờ ký không trùng với ngày lập hoá đơn nhưng nội dung hoá đơn vẫn đáp ứng theo quy định tại các văn bản pháp luật về hóa đơn điện tử thì hóa đơn điện tử vẫn được xác định là phù hợp theo quy định. Cục thuế tỉnh Hải Dương trả lời để Công ty TNHH Thép Daeho Việt Nam được biết./.

Liên hệ tư vấn miễn phí 

  Chúc các bạn thành công.

  •  Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  •  VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  •  Hotline: 0966.246.800
  •  Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn

   

   

  Bài viết có ích cho bạn?
  Banner-post-thu-vien-calico_960x300
  Bài viết có ích cho bạn?

  NGHIỆP VỤ CALICO