Công văn số 3027/TCT-DNNCN về mở rộng triển khai nộp lệ phí trước bạ

30/11/2020 287 lượt xem    

Công văn số: 3027/TCT-DNNCN

v/v mở rộng triển khai nộp lệ phí trước bạ điện tử và trao đổi dữ liệu điện tử nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 06/3/2020, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 952/TCT-DNNCN về việc triển khai nộp lệ phí trước bạ điện tử và trao đổi dữ liệu điện tử nộp lệ phí trước bạ trên địa bàn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 12/3/2020.

Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ về đẩy nhanh tích hợp các dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Tổng cục Thuế phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) triển khai thử nghiệm hệ thống trao đổi dữ liệu nộp LPTB điện tử từ ngày 25/5/2020 tại các địa bàn trên toàn quốc và hoàn thiện ứng dụng kết nối giữa các bên.

Căn cứ Điều 3, Điều 4 Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước; tiết d điểm 4, điểm 5 Điều 1 Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 về lệ phí trước bạ và Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (có hiệu lực từ ngày 01/8/2020), Tổng cục Thuế thông báo kế hoạch triển khai mở rộng toàn quốc nộp LPTB điện tử và trao đổi dữ liệu điện tử LPTB ô tô, xe máy với Cục Cảnh sát Giao thông phục vụ cho việc đăng ký ô tô, xe máy như sau:

1. Phạm vi triển khai

– Triển khai nộp lệ phí trước bạ điện tử thông qua các kênh thanh toán trực tuyến của các Ngân hàng đã kết nối với Tổng cục Thuế gồm Vietcombank, Vietinbank, Agribank, BIDV, VPBank, MBBank và TPBank; qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia của Chính phủ.

– Trao đổi dữ liệu điện tử LPTB đối với ô tô, xe máy từ Tổng cục Thuế sang Cục Cảnh sát giao thông để phục vụ việc đăng ký ô tô, xe máy của người dân (Quy trình trao đổi dữ liệu điện tử LPTB được thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 01 kèm theo công văn số 952/TCT-DNNCN ngày 06/3/2020).

2. Thời gian triển khai:

Triển khai nộp lệ phí trước bạ điện tử và trao đổi dữ liệu điện tử LPTB đối với ô tô, xe máy đăng ký trên địa bàn toàn quốc từ ngày 01/8/2020.

3. Tổ chức triển khai

Các đơn vị tổ chức triển khai theo điểm 3.1, điểm 3.2 khoản 3 công văn số 952/TCT-DNNCN ngày 06/3/2020.

Ngoài ra, các Cục Thuế và Chi cục Thuế lưu ý thực hiện một số nội dung:

a) Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ về triển khai nộp lệ phí trước bạ điện tử theo các hình thức sau

– Tại từng địa bàn quản lý thuế, cơ quan Thuế chủ động phối hợp với các cơ quan báo, đài để tuyên truyền thông qua hình thức tin, bài; đồng thời tuyên truyền trực tiếp cho các hãng xe, hiệp hội các nhà sản xuất xe, đại lý kinh doanh xe.

– Tuyên truyền, đăng tải tài liệu hướng dẫn trên trang website của Cục Thuế, Chi cục Thuế (nếu có).

– Tại các điểm tiếp nhận hồ sơ khai LPTB, cơ quan Thuế lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp để người nộp thuế dễ dàng tiếp cận và thực hiện; đồng thời bố trí các máy tính có kết nối mạng Internet và nhân sự để hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp người nộp thuế nộp điện tử LPTB.

– Tổ chức lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các hội nghị, tập huấn do cơ quan Thuế tổ chức.

Nội dung hướng dẫn nộp lệ phí trước bạ điện tử ô tô, xe máy theo Phụ lục đính kèm công văn này.

b) Cấp mã sỗ thuế khi giải quyết hồ sơ khai LPTB phương tiện tại Chi cục Thuế

Đối với chủ phương tiện chưa có mã số thuế: Trên cơ sở mô hình hoạt động, điều kiện của từng đơn vị, lãnh đạo các Chi cục Thuế sắp xếp, bố trí nhân sự bộ phận đăng ký thuế tại vị trí tiếp nhận hồ sơ khai LPTB; chỉ đạo các bộ phận liên quan phối hợp giải quyết hồ sơ đăng ký thuế trong thời gian nhanh nhất, đảm bảo thời gian giải quyết hồ sơ khai LPTB.

4. Hỗ trợ triển khai

Tổng cục Thuế hỗ trợ từ xa cho các Cục Thuế đến hết ngày 01/10/2020.

Trong quá trình thực hiện mọi vướng mắc Cục Thuế liên hệ:

– Hỗ trợ giải đáp về hệ thống ứng dụng: email HotroLPTBdtu@gdt.gov.vn hoặc số điện thoại: 024.37.689.679 (số máy lẻ 2020).

– Hỗ trợ vướng mắc về nghiệp vụ: email tctgiaotoxemay@gdt.gov.vn hoặc số điện thoại: 024.39.712.555 (số máy lẻ 4208, 4210, 4217).

Đề nghị đồng chí Cục trưởng chỉ đạo, phân công và đôn đốc các phòng chức năng liên quan thuộc Cục Thuế và các Chi cục Thuế nghiên cứu nội dung hướng dẫn của Tổng cục Thuế để triển khai đầy đủ theo nội dung công văn này.

Tổng cục Thuế thông báo để các đơn vị được biết và thực hiện./.

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO