Công văn số 3013/TCT-CS về phân bổ thuế GTGT đầu vào

30/11/2020 771 lượt xem    

Công văn số: 3013/TCT-CS

v/v phân bổ thuế GTGT đầu vào

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 426/CT-KK ngày 27/5/2020 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về phân bổ thuế GTGT đầu vào. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về nội dung này, Bộ Tài chính đã có công văn số 11858/BTC-CST ngày 6/9/2017 trả lời Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp và Công Ty cổ phần đầu tư và phát triển đa quốc gia l.D.l, Tổng cục Thuế đã có công văn số 5559/TCT-CS ngày 04/12/2017 trả lời Cục Thuế thành phố Hà Nội (bản photo công văn kèm theo).

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Kiên Giang được biết./.

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO