Công văn số 2676/TCT-CS v/v thuế GTGT

02/12/2020 519 lượt xem    

Công văn số: 2676/TCT-CS

v/v thuế GTGT

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Viên Phát.
(Số 63B Calmette, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 2005-01/CV-VP-PL ngày 04/05/2020 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Viên Phát về chính sách thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Chi cục Thuế quận 1 – Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn số 285/CCT-TTHT ngày 07/01/2019 trả lời Công ty không được hoàn thuế mà được bù trừ vào số thuế GTGT phải nộp của các kỳ tiếp theo.

2. Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn số 2441/CT-TTHT ngày 21/03/2019 thông báo công văn số 285/CCT-TTHT ngày 07/01/2019 của Chi cục Thuế quận 1 hướng dẫn Công ty về việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT là phù hợp quy định.

3. Tổng cục Thuế đã có công văn số 3579/TCT-CS ngày 10/09/2019 đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 2441/CT-TTHT ngày 21/03/2019, Chi cục Thuế quận 1 tại công văn số 285/CCT-TTHT ngày 07/01/2019.

4. Tổng cục Thuế đã có công văn số 1646/TCT-CS ngày 27/04/2020 thông báo Tổng cục Thuế đã có công văn số 3579/TCT-CS ngày 10/09/2019 trả lời cụ thể.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Viên Phát biết./.

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO