Công văn số: 1984/TCT-KK V/v khấu trừ, hoàn thuế GTGT.

03/12/2020 380 lượt xem    

Số: 1984/TCT-KK
V/v khấu trừ, hoàn thuế GTGT.

Kính gửi: Công ty TNHH sinh hóa Minh Dương Việt Nam

Trả lời công văn 09/3/2020 của Công ty TNHH sinh hóa Minh Dương Việt Nam (mã số thuế 4101017889; trụ sở chính tại tỉnh Bình Định) về việc kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào được khấu trừ và hoàn thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Cục Thuế tỉnh Bình Định đã có Công văn số 1748/CT-TTHT ngày 27/9/2019 trả lời Công ty TNHH sinh hóa Minh Dương Việt Nam về chính sách thuế.

Đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn của Cục Thuế tỉnh Bình Định nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH sinh hóa Minh Dương Việt Nam được biết./.

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO