Công văn số 1912/TCT-DNNCN về khai thuế TNCN đối với cá nhân không cư trú

03/12/2020 668 lượt xem    

Số: 1912/TCT-DNNCN

V/v khai thuế TNCN đối với cá nhân không cư trú

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 93852/CT-TTHT của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc khai thuế TNCN đối với cá nhân không cư trú. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Căn cứ Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

– Căn cứ khoản 13, Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Căn cứ các quy định nêu trên Tổng cục Thuế nhất trí với đề xuất của Cục thuế TP Hà Nội trường hợp cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế do áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần thì nộp hồ sơ thông báo miễn, giảm thuế theo Hiệp định đến Cơ quan thuế theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO