Công văn số 15777/CT-TTHT về thuế suất thuế GTGT dịch vụ nhân lực

04/01/2021 2215 lượt xem    

Thuế suất thuế GTGT áp dụng cho dịch vụ cung ứng nhân lực

Công văn số 15777/CT-TTHT

V/v thuế suất thuế giá trị gia tăng

Kính gửi: Tổng Công ty tư vấn thiết kế dầu khí – Công ty cổ phần
Địa chỉ: Lầu 10 tòa nhà PVGas 673 Nguyễn Hữu Thọ, X.Phước Kiển, H.Nhà Bè
Mã số thuế: 0301479273
Trả lời văn bản số 966/TKDK-TCKT ngày 12/11/2019 của Công ty về thuế suất thuế giá trị gia tăng, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT):
– Tại Điều 9 quy định thuế suất 0%:
“1. Thuế suất 0% áp dụng đối với
+ Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu;
+ Hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan;
+ Vận tải quốc tế;
+ Hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.
Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.
b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan.
Cá nhân ở nước ngoài là người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và ở ngoài Việt Nam trong thời gian diễn ra việc cung ứng dịch vụ. Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh và các trường hợp khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ”
– Tại Điều 11 quy định thuế suất 10%:
“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.”
Trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ nhân lực làm việc tại Việt Nam cho tổ chức nước ngoài để tổ chức nước ngoài thực hiện dịch vụ “thiết kế và dự toán dự án” cho tổ chức tại Việt Nam thì dịch vụ này được xác định là tiêu dùng tại Việt Nam thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.
Cục thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO