Thuế suất thuế Giá trị gia tăng

Quy định, thuế suất, điều kiện áp dụng thuế GTGT, TNDN, thuế nhà thầu đối với hoạt động mua quyền truy cập trang website của nhà thầu nước ngoài.
quy-dinh-thue-gtgt-voi-dich-vu-cho-khach-hang-cua-doi-tac-nuoc-ngoai
quy-dinh-ve-viec-xu-ly-hang-hoa-do-hoa-hoan-cua-doanh-nghiep-che-xuat
quy-dinh-thue-gtgt-ve-cung-ung-dich-vu-su-dung-o-ngoai-viet-nam
Sản phẩm nhập khẩu có chứa chất Saponin được xác định là nguyên liệu sản xuất thuốc thú y thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 5%
THUE-SUAT-THUE-GTGT-VOI-HANG-HOA-DICH-VU-XUAT-KHAU
thue-gtgt-thue-suat-thue-gtgt-4
thue-gtgt-thue-suat-thue-gtgt-7