Công văn 4590/TCT-DNNCN về chính sách giảm trừ gia cảnh cho người nước ngoài

25/11/2020 513 lượt xem    

Số: 4590/TCT-DNNCN

V/v: Chính sách giảm trừ gia cảnh cho người nước ngoài

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời công văn số 8007/CT-TTHT ngày 04/09/2020 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc vướng mắc khi người nộp thuế là chuyên gia nước ngoài kê khai mức giảm trừ gia cảnh thuế TNCN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1, Điều 19 của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 (đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13).

Căn cứ Điều 9, Điều 26 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài Chính.

Căn cứ Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/06/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp cá nhân người nộp thuế là chuyên gia người nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam là cá nhân cư trú khi quyết toán thuế năm đầu tiên (từ tháng 07/2019 đến tháng 06/2020) thì thời gian từ tháng 07/2019 đến tháng 12/2019 áp dụng mức gia cảnh 9trđ/tháng (cho bản thân) và 3.6trđ/tháng (người phụ thuộc), từ tháng 01/2020 đến tháng 06/2020 thì áp dụng mức mới là 11trđ/tháng (cho bản thân) và 4.4trđ/tháng (người phụ thuộc).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được biết./.

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO