Có thể xuất hóa đơn với nội dung là “Chi phí đi lại” không ?

19/08/2019 645 lượt xem    

Tôi có thể xuất hóa đơn với nội dung là “Chi phí đi lại” không? Bài viết sau Hãng kiểm toán Calico sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn về trường hợp hóa đơn trên Căn cứ theo thông tư Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính quy định nguyên tắc lập hóa đơn như sau:

Tại khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC quy định:

”a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ; bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng; không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì không phải gạch chéo.”

Căn cứ vào quy định trên: Khi xuất hóa đơn bên bạn phải thể hiện nội dung cung ứng hàng hóa, dịch vụ. Nội dung chi phí đi lại, không phải là một nội dung nghiệp vụ kinh tế. Vì thế bạn cần chọn nội dung cho phù hợp như : Chi phí công tác, Chi phí đi đường…

 

Chúc các bạn thành công

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO