Chuyển mã số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) sang công ty mới

07/08/2019 904 lượt xem    

Làm thế nào để chuyển mã số thuế TNCN sang công ty mới? Bài viết sau sẽ giải dáp thắc mắc của các bạn về mã số thuế TNCN căn cứ theo Thông tư 80/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính.

Căn cứ Thông tư 80/2012/TT-BTC tại  tiết a Điều 3; Khoản 3 quy định nguyên tắc cấp mã số thuế thu nhập cá nhân như sau:

a,Tổ chức, cá nhân được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt quá trình hoạt động từ khi đăng ký thuế cho đến khi chấm dứt hoạt động; trừ các trường hợp (Cấp mã số thuế cho người nộp thuế là nhà thầu; nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí; nhà thầu nước ngoài đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế; bên Việt Nam nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài)

Mã số thuế thu nhập cá nhân được dùng để khai thuế; nộp thuế cho tất cả các loại thuế mà người nộp thuế phải nộp; kể cả trường hợp NNT kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau hoặc HĐSXKD tại các địa bàn khác nhau.

Mã số thuế đã cấp không được sử dụng để cấp cho người nộp thuế khác. Tổ chức KD khi chấm dứt HĐ thì MST chấm dứt hiệu lực và không được sử dụng lại.

Mã số thuế đã cấp cho người nộp thuế là chủ hộ kinh doanh hoặc một cá nhân không thay đổi trong suốt cuộc đời của cá nhân đó; kể cả trường hợp đã ngừng hoạt động kinh doanh sau đó kinh doanh trở lại.

Theo quy định trên cơ quan thuế chỉ cấp MST cá nhân 1 lần cho CN sử dụng suốt đời. Do vậy mỗi cá nhân khi chuyển nơi làm việc thì vẫn được sử dụng MST đã được cơ quan thuế cấp để sử dụng; mà không phải đăng ký cấp MST cá nhân  mới khi thay đổi nơi làm việc.

Căn cứ theo các quy định nêu trên : Cơ quan thuế chỉ cấp mã số thuế cá nhân 1 lần cho cá nhân sử dụng suốt đời. Do vậy mỗi cá nhân khi chuyển nơi làm việc thì vẫn được sử dụng MST đã được cơ quan thuế cấp để sử dụng, mà không phải đăng ký cấp MST cá nhân mới khi thay đổi nơi làm việc.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO