Chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT từ trực tiếp sang khấu trừ

22/01/2019 1723 lượt xem    

Công văn số 70/TCT-CS

Chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh Kon Tum
– Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Kon Tum.

Trả lời công văn:

– Số 04/TTr-CT ngày 16/9/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Kon Tum

– Số 927/CT-TTHT ngày 20/9/2017 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum

Về việc chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 19/9/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 93/2017/TT-BTC của sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014) và bãi bỏ khoản 7 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 về việc chuyển đổi phương pháp tính thuế có hiệu lực từ ngày 5/11/2017.

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 4253/TCT-CS ngày 20/9/2017 của Tổng cục Thuế giới thiệu điểm mới tại Thông tư số 93/2014/TT-BTC ngày 19/9/2017 về phương pháp tính thuế GTGT.

Căn cứ hướng dẫn trên và theo nội dung trình bày của Cục Thuế tỉnh Kon Tum và Công ty CPĐT&PT Y tế Kon Tum tại các công văn nêu trên trường hợp cơ sở kinh doanh chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT từ năm 2018 (từ phương pháp trực tiếp sang phương pháp khấu trừ) thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Kon Tum căn cứ hướng dẫn tại Điều 2 Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017 và điểm 2 công văn số 4253/TCT-CS ngày 20/9/2017 của Tổng cục Thuế để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Kon Tum và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Kon Tum được biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO