Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử

16/01/2018 973 lượt xem    

Công văn số 3954/TCT-TNCN 

V/v chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử.

 

Kính gửi: Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông
(Địa chỉ: 41, 45 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Theo công văn số 621/2017/CV-OCB ngày 22/5/2017, Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) (Địa chỉ: 41, 45 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh) cần Tổng cục Thuế xem xét cho thực hiện chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) điện tử. Theo công văn số 3954/TCT-TNCN ngày 01 tháng 9 năm 2017, Tổng cục Thuế giải quyết như sau:

Căn cứ các văn bản hướng dẫn hiện hành, hiện tại chưa có quy định về hình thức chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử. Vì vậy, trước mắt, Tổng cục Thuế đề nghị Ngân hàng OCB thực hiện theo quy định hiện hành. Tổng cục Thuế ghi nhận đề xuất của Ngân hàng OCB và sẽ nghiên cứu, tham mưu, báo cáo Bộ về vấn đề này.

=> Như vậy, hiện tại chứng từ khấu trừ thuế TNCN vẫn áp dung theo quy định theo khoản 2 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC, chưa có chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử.

Khoản 2 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC:

“2. Chứng từ khấu trừ

  1. a) Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều này phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ. Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thì không cấp chứng từ khấu trừ.  
  2. b) Cấp chứng từ khấu trừ trong một số trường hợp cụ thể như sau:

b.1) Đối với cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng: cá nhân có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ cho mỗi lần khấu trừ thuế hoặc cấp một chứng từ khấu trừ cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế.

b.2) Đối với cá nhân ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên: tổ chức; cá nhân trả thu nhập chỉ cấp cho cá nhân một chứng từ khấu trừ trong một kỳ tính thuế.”

 

Ví dụ liên hệ:

Ví dụ 15: Ông Q ký hợp đồng dịch vụ với công ty X để chăm sóc cây cảnh tại khuôn viên của Công ty theo lịch một tháng một lần trong thời gian từ tháng 9/2013 đến tháng 4/2014. Thu nhập của ông Q được Công ty thanh toán theo từng tháng với số tiền là 03 triệu đồng. Như vậy, trường hợp này ông Q có thể yêu cầu Công ty cấp chứng từ khấu trừ theo từng tháng hoặc cấp một chứng từ phản ánh số thuế đã khấu trừ từ tháng 9 đến tháng 12/2013 và một chứng từ cho thời gian từ tháng 01 đến tháng 04/2014. 

Ví dụ 16: Ông R ký hợp đồng lao động dài hạn (từ tháng 9/2013 đến tháng hết tháng 8/2014) với công ty Y. Trong trường hợp này, nếu ông R thuộc đối tượng phải quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế và có yêu cầu Công ty cấp chứng từ khấu trừ thì Công ty sẽ thực hiện cấp 01 chứng từ phản ánh số thuế đã khấu trừ từ tháng 9 đến hết tháng 12/2013 và 01 chứng từ cho thời gian từ tháng 01 đến hết tháng 8/2014.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO