Chủ doanh nghiệp tư nhân đồng thời là người đại diện theo pháp luật của một chi nhánh doanh nghiệp tư nhân khác

02/02/2018 600 lượt xem    

Người đại diện theo pháp luật là ai? Những chức danh nào có thể làm được người đại diện theo pháp luật? Người đại diện có vai trò gì trong doanh nghiệp? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Chủ doanh nghiệp tư nhân đồng thời là người đại diện theo pháp luật của một chi nhánh doanh nghiệp tư nhân khác theo Công văn số: 2344/TCT-KK ngày 30 tháng 5 năm 2016 v/v Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân.

Tại khoản 3 Điều 13 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 về Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp quy định:

“Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.”

Tại khoản 2, khoản 4 Điều 143 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 và khoản 2, khoản 4 Điều 185 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 về quản lý doanh nghiệp quy định:

2. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp tư nhân phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh và vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

  1. Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Công văn số 447/CT-KK đề ngày 12/4/2016 của Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng đề nghị hướng dẫn chủ doanh nghiệp tư nhân đồng thời là người đại diện theo pháp luật của một chi nhánh doanh nghiệp tư nhân khác.

Căn cứ các quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp nêu trên thì trường hợp một cá nhân làm chủ doanh nghiệp tư nhân, cá nhân đó đồng thời là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân đó và là người đại diện theo pháp luật của các chi nhánh của doanh nghiệp tư nhân đó. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và các chi nhánh của doanh nghiệp tư nhân.

Như vậy, trường hợp cá nhân là Nguyễn Trọng Nghĩa, chứng minh nhân dân số 365435848 đăng ký thành lập Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Trọng Nghĩa không trái với các quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp.

Đối với trường hợp Chi nhánh 1 Doanh nghiệp tư nhân Châu Nhanh (mã số thuế 2100594858-001) đã đăng ký người đại diện theo pháp luật trái với các quy định tại Điều 13 và Điều 185 Luật Doanh nghiệp số 68/2013/QH13 nêu trên, Cục Thuế có trách nhiệm phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh cùng cấp thông báo, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng biết. Các vướng mắc về ứng dụng công nghệ thông tin, đề nghị Cục Thuế liên hệ với Nhóm hỗ trợ ứng dụng địa phương thuộc Cục Công nghệ thông tin – Tổng cục Thuế để được hỗ trợ thực hiện đúng quy định./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO