Chính sách ưu đãi thuế TNDN từ thực hiện dự án đầu tư mới tại khu kinh tế

10/01/2019 711 lượt xem    

Công văn số 5895/TCT-CS

V/v chính sách thuế TNDN

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1280/CT-KK&KTT ngày 4/11/2014 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về chính sách ưu đãi thuế TNDN. Về vấn đề này, sau khi báo cáo và xin ý kiến Lãnh đạo BTC, TCT có ý kiến như sau:

– Theo quy định tại Điều khoản 1 Điều 15 và khoản 1 Điều 16 NĐ số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của CP về thuế thu nhập doanh nghiệp thì:

Thu nhập của DN từ thực hiện dự án đầu tư mới tại khu kinh tế được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng CP thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo mức:

+ Thuế suất 10% trong 15 năm,

+ Miễn thuế 4 năm

+ Giảm 50% trong 9 năm tiếp theo.

– Tại Phụ lục ban hành kèm theo NĐ số 218/2013/NĐ-CP nêu trên quy định:

+ Toàn bộ các huyện và các đảo, hải đảo thuộc tỉnh Kiên Giang thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn;

+ Thị xã Hà Tiên, thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang thuộc địa bàn kinh tế xã hội khó khăn.

Căn cứ quy định nêu trên và theo hồ sơ trình bày:

Trường hợp Khu vực cửa khẩu Hà Tiên chưa được Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, do đó chưa có cơ sở để hướng dẫn thu nhập của DN từ thực hiện dự án đầu tư mới tại Khu vực cửa khẩu Hà Tiên được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện thu nhập của DN từ thực hiện dự án đầu tư mới tại khu kinh tế được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng CP quy định tại khoản 1 Điều 15, khoản 1 Điều 16 NĐ số 218/2013/NĐ-CP.

TCT thông báo để Cục Thuế tỉnh Kiên Giang biết, đề nghị Cục Thuế căn cứ văn bản quy phạm pháp luật và tình hình thực tế tại địa phương để hướng dẫn DN thực hiện theo quy định./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO