Hướng dẫn chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư

27/12/2018 677 lượt xem    

Công văn số 1947/TCT-CS

V/v chính sách thuế TNDN

Kính gửi: Công ty TNHH Công Nghiệp Strong Way Việt Nam
(Địa chỉ: Lô H15 Đường số 3, KCN Lê Minh Xuân, Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 20140412/SW ngày 12/04/2014 của Công ty TNHH Công Nghiệp Strong Way Việt Nam hỏi:

Về chính sách ưu đãi thuế TNDN

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

 •  Tại Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính Phủ:

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN quy định về miễn thuế, giảm thuế như sau:

“3. Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định này và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp (trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện – kinh tế xã hội thuận lợi).

…”

 • Tại Khoản 5 Điều 19 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính Phủ:

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN quy định về điều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN như sau:

“5. Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế quy định tại khoản 1; khoản 3 Điều 15 và Khoản 1; 2 và Khoản 3 Điều 16 Nghị định này là dự án thực hiện lần đầu hoặc dự án đầu tư độc lập với dự án đang thực hiện; trừ các trường hợp sau:

a) Dự án đầu tư hình thành từ việc chia; tách; sáp nhập; hợp nhất; chuyển đổi hình thức doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

b) Dự án đầu tư hình thành từ việc chuyển đổi chủ sở hữu. (bao gồm cả trường hợp thực hiện dự án đầu tư mới nhưng vẫn kế thừa tài sản, địa điểm kinh doanh; ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh).

Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế theo quy định tại Điều 15; Điều 16 Nghị định này phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư. Trường hợp dự án đầu tư trong nước có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện mà gắn với việc thành lập doanh nghiệp mới thì hồ sơ để xác định dự án đầu tư là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.”

 • Tại Khoản 5 Điều 16 Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ:

Quy định về miễn thuế; giảm thuế như sau:

“5. Doanh nghiệp có dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định này thực hiện:

 1. Mở rộng quy mô sản xuất;
 2. Nâng cao công suất;
 3. Đổi mới công nghệ sản xuất.

Nếu đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại Khoản này thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có) hoặc được miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại.

Thời gian miễn thuế; giảm thuế đối với thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng quy định tại Khoản này bằng với thời gian miễn thuế; giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn; lĩnh vực ưu đãi thuế TNDN.

Dự án đầu tư mở rộng quy định tại Khoản này phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

 1.  Nguyên giá tài sản cố định tăng thêm khi dự án đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động đạt tối thiểu từ 20 tỷ đồng đối với dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định này hoặc từ 10 tỷ đồng đối với các dự án đầu tư mở rộng thực hiện tại các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;
 2.  Tỷ trọng nguyên giá tài sản cố định tăng thêm đạt tối thiểu từ 20% so với tổng nguyên giá tài sản cố định trước khi đầu tư;
 3.  Công suất thiết kế tăng thêm tối thiểu từ 20% so với công suất thiết kế trước khi đầu tư.”

Căn cứ quy định nêu trên:

Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn ưu đãi hoặc dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực ưu đãi; Doanh nghiệp có dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất nếu đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại Khoản 5 Điều 16 Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Trường hợp Công ty TNHH Công Nghiệp Strong Way Việt Nam tiến hành đầu tư mới; đầu tư mở rộng trong khu công nghiệp thì căn cứ vào quy định tại văn bản quy phạm pháp luật, Công ty liên hệ với Cục Thuế địa phương để được hướng dẫn áp dụng chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp theo đúng quy định trên cơ sở điều kiện thực tế đáp ứng của dự án đầu tư.

Hiện nay Tổng cục Thuế đang trình Bộ Tài chính dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 218/2013/.NĐ-CP về thuế thu nhập doanh nghiệp; trong đó có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Công Nghiệp Strong Way Việt Nam biết.

 

Chúc các bạn thành công.

 • Mọi chi tiết xin liên hệ:
 • ® Hãng kiểm toán Calico
 •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO