Chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với DN thành lập mới từ dự án đầu tư tại Khu kinh tế Vũng Áng

02/03/2018 808 lượt xem    

Công văn Số: 129/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh

Trả lời công văn số 2167/CT-KTra2 ngày 27/11/2014 của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh về:

Chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Sau khi lấy ý kiến các đơn vị thuộc BTC, TCT có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 13 và Khoản 1 Điều 14 Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại Khu kinh tế thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ được áp dụng:

+ Thuế suất 10% trong 15 năm

+ Miễn thuế tối đa không quá bốn năm

+ Giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá chín năm tiếp theo.

Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của BTC:

+ Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12

+ Hướng dẫn thi hành NĐ số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008; NĐ số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011

của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế TNDN quy định về điều kiện ưu đãi thuế TNDN như sau:

“3. Việc ưu đãi thuế TNDN theo diện doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư chỉ áp dụng đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu của doanh nghiệp… ”

Điều 4 Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 19/2010/QĐ-TTg ngày 03/03/2010 của Thủ tướng Chính Phủ quy định:

Điều 4. Các tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và các nhà đầu tư nước ngoài được khuyến khích đầu tư vào KKT Vũng Áng trong các lĩnh vực: Đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng; Phát triển công nghiệp; Phát triển đô thị, cảng biển; Kinh doanh thương mại; Dịch vụ; Du lịch; Vui chơi; Giải trí; tài chính – ngân hàng; vận tải; bảo hiểm; giáo dục; đào tạo; văn hóa; thể dục thể thao; khoa học công nghệ; y tế; nhà ở; xuất khẩu; nhập khẩu hàng hóa; các hoạt động sản xuất kinh doanh khác được bảo hộ theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan.”

Tại khoản 3 Điều 81 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư quy định quyền hạn, trách nhiệm quản lý về đầu tư của ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế như sau:

“3. Kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư, tiến độ góp vốn và triển khai dự án đầu tư; phối hợp kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về lao động, tiền lương; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động, hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái đối với các dự án trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.”

Căn cứ các quy định nêu trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh trao đổi và phối hợp với Ban quản lý khu kinh tế Vũng Áng để xác định thực tế các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng Tâm Vinh tại khu kinh Vũng Áng có phù hợp với các nội dung quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư Công ty được cấp ngày 07/01/2011 đối với dự án đầu tư “Trung tâm cung ứng dịch vụ thương mại du lịch” hay không để có cơ sở xử lý về thuế đúng quy định của pháp luật.

TCT trả lời để Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh được biết và thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO