Chính sách ưu đãi thuế GTGT, thuế TNDN và cách viết hoá đơn của DN

12/01/2019 776 lượt xem    

Mục lục bài viết

Công văn số 4617/TCT-CS
V/v chính sách thuế

 

 

Kính gửi:Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai
(Đ/c: Đường Nguyễn Chí Thanh, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn 2385/CT-KTT ngày 20/8/2014 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai giải trình và bổ sung hồ sơ liên quan đến nội dung công văn số 18.11/CV-QCGL.2013 ngày 18/11/2013 của Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai đề nghị giải đáp chính sách thuế theo đề nghị của Tổng cục Thuế nêu tại công văn số 4395/TCT-CS ngày 16/12/2013.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với nội dung liên quan đến việc viết hóa đơn và khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

Ngày 26/8/2014, Tổng cục Thuế nhận được công văn  2385/CT-KTT ngày 20/8/2014 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai giải trình và bổ sung hồ sơ liên quan đến nội dung công văn số 18.11/CV-QCGL.2013 ngày 18/11/2013 của Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai. Nội dung báo cáo như sau:

“Qua kiểm tra hồ sơ khai thuế của Công ty Quốc Cường Gia Lai tại cơ quan thuế, Cục Thuế nhận thấy đơn vị kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hóa đơn có nội dung Chuyển quyền sử dụng đất với số tiền thuế lớn.

Hiện tại Cục Thuế đang gửi Phiếu xác minh hóa đơn đến các Cục Thuế liên quan để xác minh việc:

– Kê khai

– Nộp thuế

của các hóa đơn này. Sau khi có kết quả xác minh, tùy theo từng trường hợp, Cục Thuế sẽ có hướng xử lý cụ thể theo quy định khi tiến hành thanh tra tại đơn vị theo kế hoạch năm 2014.”

2. Về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án thủy điện IAGRAI 1:

Tại khoản 6, Điều 36 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định:

“Điều 36. Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có:

– Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới,

– Mở rộng quy mô,

– Đổi mới công nghệ,

– Cải thiện môi trường sinh thái,

– Nâng cao năng lực sản xuất

thì được miễn, giảm thuế cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư này mang lại như sau:

6. Được miễn 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 07 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư vào:

– Ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn

– Dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.”

Tại khoản 5, Điều 23 Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“5…

Doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng sản xuất đến ngày 31/12/2008 đang:

– Đầu tư

– Xây dựng dở dang

trong năm 2009 dự án vẫn tiếp tục quá trình:

– Đầu tư

– Xây dựng dở dang

và từ năm 2010 trở đi mới hoàn thành đi vào sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp không được ưu đãi thuế TNDN đối với phần thu nhập tăng thêm từ dự án đầu tư mở rộng mang lại.”

Căn cứ các quy định nêu trên và báo cáo của Cục Thuế tỉnh Gia Lai tại công văn số 2385/CT-KTT ngày 20/8/2014 thì Xí nghiệp tư doanh Quốc Cường được Sở KHĐT tỉnh Gia Lai cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 007138 ngày 16/11/1994 và đi vào hoạt động từ năm 1994. Đến ngày 30/01/2007 Xí nghiệp tư doanh Quốc Cường được UBND tỉnh Gia Lai cấp Giấy Chứng nhận đầu tư số 39121000011 để thực hiện dự án đầu tư công trình thủy điện IAGRAI 1 tại huyện IaGrai, tỉnh Gia Lai; dự án thủy điện IAGRAI 1 bắt đầu xây dựng từ năm 2007, hoàn thành đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2012. Do đó Tổng cục Thuế thống nhất với quan điểm của Cục Thuế tỉnh Gia Lai nêu tại công văn số 2385/CT-KTT nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai được biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm kế toán, kiểm toán và thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO