Chính sách thuế trong lĩnh vực xây dựng cơ bản

16/01/2020 1044 lượt xem    

Công văn số 4356/TCT-CS

V/v thuế GTGT.

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Bắc Kạn

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 674/CT-TTKT ngày 25/4/2019 của Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn hỏi về chính sách thuế trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc tính tiền chậm nộp:

 • Tại Điều 10; Nghị định số 129/2013/NĐ-CP; ngày 16/10/2019 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định:

1. Các trường hợp khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng s tiền thuế được hoàn, bao gm:

a) Hành vi khai sai dn đến thiếu số tin thuế phải nộp hoặc tăng s tiền thuế được hoàn, tăng s thuế được miễn, giảm nhưng người nộp thuế đã ghi chép kịp thời, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế làm phát sinh nghĩa vụ thuế trên s kế toán, hóa đơn, chứng từ.

2. Mức xử phạt đi với các hành vi vi phạm quy định tại Khoản Điều này là 20% tỉnh trên số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế đã được hoàn, s thuế được min, giảm cao hơn so với quy định của pháp luật thuế.

3. Cơ quan thuế xác định số tiền thuế thiếu, số ngày chậm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế; s tiền phạt và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đi với người nộp thuế theo quy định.

 • Tại khoản 1 Điều 41 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

“Điều 41. Xử lý đi với việc chậm nộp tiền thuế, tiền phạt

1. Xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế được thực hiện theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật quản lý thuế.

Đi với trường hợp khai thiếu thuế phát hiện qua thanh tra kiểm tra thì áp dụng tỉnh tiền chậm nộp tiền thuế theo mức 0,05%/ngày tính trên s tiền thuế khai thiếu tính cho thời gian chậm nộp. Trưng hợp, quá thời hạn 90 ngày; kể từ ngày người nộp thuế phải nộp tin thuế truy thu vào ngân sách nhà nước theo thời hạn ghi trên quyết định xử phạt hoặc quyết định xử lý truy thu thuế mà người nộp thuế chưa nộp thì người nộp thuế bị tính tiền chậm nộp tiền thuế theo mức 0,07%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.”

 • Tại khoản 3 Điều 3 Luật Quản lý thuế số 106/2016/QH13 quy định về tiền chậm nộp tiền thuế:

“3. Khoản 1 Điều 106 được sửa đi, bổ sung như sau:

“1. Người nộp thuế chậm nộp tin thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức bng 0,03%/ngày tính trên s tiền thuế chậm nộp.

…Trường hợp người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vn ngân sách nhà nước nhưng chưa được thanh toán nên không nộp kịp thời các Khoản thuế dân đến nợ thuế thì không phải nộp tiền chậm nộp tính trên s tiền thuế còn nợ nhưng không vượt quá s tin ngân sách nhà nước chưa thanh toán phát sinh trong thời gian ngân sách nhà nước chưa thanh toán.” ”

 • Tại điểm 1 và điểm 3 khoản 10 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 hướng dẫn các trường hợp không tính tiền chậm nộp:

“10. Bổ sung Điều 34a như sau:

Điều 34a. Không tính tiền chậm nộp

1. Người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vn ngân sách nhà nước nhưng chưa được đơn vị sử dụng vn ngân sách nhà nước thanh toán (sau đây gọi chung là người nộp thuế) nên không nộp thuế kịp thời dẫn đến nợ thuế thì không phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế.

3. Trình tự, thủ tục không tính tiền chậm nộp

a) Người nộp thuế thuộc trường hợp không phải nộp tiền chậm nộp theo quy định tại khoản Điều này cung cp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp văn bản xác nhận của đơn vị sử dụng vn ngân sách nhà nước về việc người nộp thuế chưa được thanh toán theo mẫu số 01/TCN ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Cơ quan thuế ban hành quyết định về việc kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế, thời gian kiểm tra ti đa là 03 ngày làm việc. Sau khi kiểm tra, cơ quan thuế xác định:

 • Nếu người nộp thuế thuộc trường hợp không phải nộp tiền chậm nộp thì cơ quan thuế ban hành thông báo về việc người nộp thuế không phải nộp tiền chậm nộp thuế.
 • Nếu người nộp thuế thuộc trường hợp phải nộp tiền chậm nộp thì cơ quan thuế ban hành thông báo về việc người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp thuế (thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp) và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định của pháp luật.” ”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp qua thanh tra, kiểm tra; Cục Thuế phát hiện người nộp thuế kê khai thiếu doanh thu dẫn đến thiếu s tiền thuế phải nộp thì Cục Thuế ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đế truy thu đủ số tiền thuế khai thiếu; xử phạt vi phạm hành chính và tính tiền chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế.

Sau khi Cục Thuế xác định đầy đủ nghĩa vụ của người nộp thuế, trường hợp người nộp thuế có văn bản yêu cầu giải quyết không tính tiền chậm nộp theo quy định tạiđiểm 1, điểm 3 khoản 10 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 ca Bộ Tài chính nêu trên thì Cục Thuế giải quyết theo đúng trình tự thủ tục quy định.

2. Về thi điểm tính thuế GTGT:

“g) Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là giá trị công trình, hạng mục công trình hay phn công việc thực hiện bàn giao chưa có thuế giá trị gia tăng. Trường hợp xây dựng, lp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị thì giá tính thuế là giá trị xây dựng, lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu và máy móc, thiết bị;”

 • Tại khoản 9 Điều 7 và khoản 5 Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giá tính thuế và thời điểm xác định thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt:

Điều 7. Giá tính thuế

“9. Đi với xây dựng, lắp đặt, là giá trị công trình; hạng mục công trình; hay phn công việc thực hiện bàn giao chưa có thuế GTGT.

c) Trường hợp xây dựng, lắp đt thực hiện thanh toán theo hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành bàn giao là giá tính theo giá trị hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công việc hoàn thành bàn giao chưa có thuế GTGT.

Điều 8. Thời điểm xác định thuế GTGT:

“5. Đối với xây dựng, lắp đặt, bao gồm cả đóng tàu, là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 28 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về địa điểm và thủ tục nộp thuế.

Căn cứ hướng dẫn tại điểm c và d; Điều 4; Thông tư số 45/2013/TT-BTC; ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Đ nghị Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn căn cứ quy định, hướng dẫn nêu trên và trên cơ sở tình hình thực tế kiểm tra để xác định thời điểm xác định thuế GTGT đi với hoạt động xây dựng, lắp đặt theo quy định của pháp luật để xử lý.

Liên hệ tư vấn miễn phí 

  Chúc các bạn thành công.

  •  Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  •  VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  •  Hotline: 0966.246.800
  •  Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn
  Bài viết có ích cho bạn?
  Banner-post-thu-vien-calico_960x300
  Bài viết có ích cho bạn?

  NGHIỆP VỤ CALICO