Chính sách thuế TNDN đối với khoản lợi thế kinh doanh

26/02/2018 691 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về chính sách thuế TNDN đối với khoản lợi thế kinh doanh căn cứ theo công văn 5412/TCT-CS ngày 24/11/2016

Tại Điều 111 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế:

Người bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế có quyền đề nghị miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế trong trường hợp gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc trường hợp bất khả kháng khác.

Tại khoản 1 Điều 35 Thông Tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định:

Miễn tiền chậm nộp tiền thuế và thẩm quyền miễn tiền chậm nộp tiền thuế

Người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp theo quy định tại Điều 34 của Thông tư này có quyền đề nghị miễn tiền chậm nộp trong trường hợp gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo hoặc trường hợp bất khả kháng khác.

Danh mục về bệnh hiểm nghèo thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác.

Tại Điều 5 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế hướng dẫn:

Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Các trường hợp theo quy định tại Điều 11 Luật xử lý vi phạm hành chính.

Trường hợp khai sai, người nộp thuế đã khai bổ sung hồ sơ khai thuế và đã nộp đủ số tiền thuế phải nộp, trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế phát hiện không qua thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế hoặc trước thời điểm cơ quan có thẩm quyền khác phát hiện.

Trả lời công văn số 604/GV-CT ngày 21/10/2016 của Công ty cổ phần phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản lợi thế kinh doanh.

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về kiến nghị của Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (Công ty), Tổng cục Thuế đã có công văn số 3834/TCT-CS ngày 23/8/2016 trả lời Công ty về chính sách thuế TNDN đối với phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh.

Căn cứ theo quy định nêu trên và nội dung công văn số 5819/CT-KT1 ngày 12/7/2016 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai báo cáo thì Công ty không thuộc trường hợp được miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, do đó không có cơ sở xem xét việc miễn xử phạt kê khai sai, phạt chậm nộp đối với khoản chi phí phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh của Công ty trong 3 năm (từ 2008 đến năm 2010) theo kết quả thanh tra của Cục Thuế đối với Công ty.

 

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO