Chính sách thuế TNCN về di sản

22/01/2018 701 lượt xem    

Nghĩa vụ thuế đối với những khoản thu nhập thừa kế mà cá nhân nhận được theo di chúc hoặc theo quy định pháp luật về thừa kế sẽ được xử lí ra sao về việc hoành thành nghĩa vụ nộp thuế? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với trường hợp ông Trang Xuân Tiến theo hướng dẫn tại Công văn số 2087/TCT-TNCN ngày 19 tháng 05 năm 2017, cụ thể như sau:

– Tại Khoản 9, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Thu nhập từ nhận thừa kế là khoản thu nhập mà cá nhân nhận được theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật về thừa kế, cụ thể như sau:

…d) Đối với nhận thừa kế là các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước như: ô tô; xe gắn máy, xe mô tô; tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy; thuyền, kể cả du thuyền; tàu bay; súng săn, súng thể thao.”

– Tại Khoản 1, Điều 43 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“1. Việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của người được pháp luật coi là đã chết do những người hưởng thừa kế thực hiện trong phạm vi di sản do người chết để lại.

Trường hợp di sản chưa được chia thì việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế do người chết để lại được quản lý di sản thực hiện.

Trong trường hợp di sản đã được chia thì việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế do người chết để lại được những người thừa kế thực hiện tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình được nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác…”

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 12689/CT-TTHT ngày 28/3/2017 của Cục Thuế TP Hà Nội đề nghị hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với trường hợp ông Trang Xuân Tiến. Về nội dung này, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến đề xuất của Cục Thuế TP Hà Nội tại công văn nêu trên.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO