Chính sách thuế TNCN đối với thu nhập từ chương trình khuyến mại khi mua hàng hóa

31/01/2018 870 lượt xem    

Trường hợp công ty TNHH TCIE Việt Nam tổ chức chương trình khuyến mại tặng quà (tiền mặt/hiện vật) cho tất cả mọi đối tượng khách hàng, không tổ chức thi hoặc bốc thăm trúng thưởng để chọn ra người được tặng quà, đồng thời quà tặng là tài sản không phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng thì hoạt động đó có thuộc diện chịu thuế TNCN không? Để giải đáp vướng mắc trên, bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Chính sách thuế TNCN đối với thu nhập từ chương trình khuyến mại khi mua hàng hóa theo hướng dẫn tại Công văn số 2548/TCT-TNCN ngày 12 tháng 06 năm 2017, cụ thể như sau:

Ngày 23/9/2015 Tổng cục Thuế đã có công văn số 3929/TCT-TNCN về thuế TNCN đối với thu nhập từ khuyến mại đã được hướng dẫn cụ thể, theo đó:

“Trường hợp Công ty cho, tặng hiện vật cho khách hàng không thu tiền mà hiện vật là tài sản phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng với cơ quan quản lý nhà nước thì thu nhập mà khách hàng nhận được thuộc diện chịu thuế TNCN từ quà tặng. Trường hợp Công ty thực hiện chương trình khuyến mại theo quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều 92 của Luật Thương mại thì khoản tiền/hiện vật cá nhân nhận được từ hoạt động trúng thưởng vượt trên 10 triệu đồng thuộc diện chịu thuế TNCN từ trúng thưởng.”

Trả lời công văn số 608/CT-TTHT ngày 24/02/2017 của Cục thuế Thành phố Đà Nẵng đề nghị hướng dẫn về thuế TNCN đối với thu nhập từ chương trình khuyến mại khi mua hàng hóa. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp công ty TNHH TCIE Việt Nam tổ chức chương trình khuyến mại tặng quà (tiền mặt/hiện vật) cho tất cả mọi đối tượng khách hàng, không tổ chức thi hoặc bốc thăm trúng thưởng để chọn ra người được tặng quà, đồng thời quà tặng là tài sản không phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng thì hoạt động tặng quà khuyến mại của Công ty TNHH TCIE Việt Nam theo thông báo số 2312-16/TCIEV-CV ngày 23/12/2016 v/v thực hiện chương trình khuyến mại không thuộc diện chịu thuế TNCN.

Đề nghị Cục thuế Thành phố Đà Nẵng trên cơ sở thực tế thực hiện của công ty TNHH TCIE Việt nam và quy định hiện hành hướng dẫn công ty thực hiện.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO