Chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh có địa điểm cố định

26/06/2019 1127 lượt xem    

Công văn số: 330/TCT-CS

V/v chính sách thuế

Kính gửi: 

Cục Thuế TP. Hà Nội.

Trả lời công văn:

Số 54158/CT-TTHT ngày 2/8/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội 

Về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế đối với các dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ

Về nội dung này, Bộ Tài chính có công văn số 13154/BTC-QLG ngày 2/10/2017 trả lời Sở tài chính TP Cần Thơ v/v hướng dẫn việc tổ chức thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn TP. Cần Thơ.

Đề nghị Cục Thuế nghiên cứu công văn số 13154/BTC-QLG ngày 02/10/2017 nêu trên để thực hiện.

2. Về thuế TNCN

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 2, Khoản 1 Điều 3 và Điều 7 Thông tư số 92/2015/TT-BTCngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính về phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh.

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 3, điểm b khoản 1 Điều 11 và khoản 1 Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ quy định trên, cá nhân trông giữ xe theo ngày hoặc theo năm được xác định là hoạt động kinh doanh có địa điểm cố định nên thuộc trường hợp cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, cơ quan thuế quản lý thu thuế theo phương pháp khoán theo năm hoặc theo thời vụ (trường hợp chỉ kinh doanh một số ngày trong năm).

Trường hợp cá nhân kinh doanh có mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thì cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế TNCN và thuộc trường hợp cơ quan thuế không cấp hóa đơn.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế TP. Hà Nội được biết.

thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ kinh doanh

Chúc các bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO