Chính sách thuế khi bán tài sản bảo đảm tiền vay

20/01/2018 707 lượt xem    

Bán tài sản đảm bảo tiền vay do tổ chức tín dụng hoặc do cơ quan thi hành án thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm tiền vay. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Chính sách thuế khi bán tài sản bảo đảm tiền vay theo Công văn số 2651/TCT-DNL của Tổng cục Thuế ngày 19/06/2017 v/v chính sách thuế liên quan đến bán tài sản bảo đảm tiền vay.

1. Về việc xuất hóa đơn bán TSBĐ tiền vay

Tổng cục Thuế đã có công văn số 3150/TCT-DNL ngày 6/8/2015 hướng dẫn Agribank Thăng Long khi bán TSBĐ tiền vay để thu hồi nợ. Vì vậy, đề nghị Agribank Thăng Long phải thực hiện xuất hóa đơn bán TSBĐ tiền vay theo hướng dẫn tại công văn nêu trên.

2. Về việc xác định giá bán TSBĐ tiền vay làm căn cứ tính thuế GTGT

Tại công văn số 484/TCT-DNL ngày 01/02/2016 của Tổng cục Thuế hướng dẫn Agribank thì giá trị bảo đảm tiền vay đã được Công ty cổ phần Thẩm định giá Miền Nam xác định là 500.5 tỷ đồng (đã bao gồm thuế GTGT) và cũng là giá khởi điểm đưa ra bán đấu giá trong trường hợp khách hàng trả tiền ngay qua Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam. Vì vậy, đây là một trong những cơ sở để hai bên thỏa thuận thống nhất xác định giá tính thuế GTGT theo phương thức trả tiền một lần.

Đề nghị Agribank Thăng Long thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 484/TCT-DNL ngày 01/02/2016 của Tổng cục Thuế nêu trên. Trường hợp Agribank Thăng Long gặp khó khăn cần gia hạn nộp thuế thì Ngân hàng có văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế với cơ quan quản lý thuế trực tiếp theo quy định tại điểm 7 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.

3. Về thuế TNDN đối với bán TSBĐ tiền vay

Tại khoản 1 Điều 17 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định thu nhập chịu thuế:

“Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác định bằng doanh thu thu được từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản trừ giá vốn của bất động sản và các khoản chi phí được trừ liên quan đến hoạt động chuyển nhượng bất động sản”.

Tại khoản 4 Điều 17 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 quy định:

4. Trường hợp tổ chức tín dụng nhận giá trị bất động sản là tài sản bảo đảm tiền vay để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm thì tổ chức tín dụng khi được phép chuyển nhượng bất động sản theo quy định của pháp luật phải kê khai nộp thuế thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản vào Ngân sách Nhà nước. Trường hợp bán đấu giá bất động sản là tài sản bảo đảm tiền vay thì số tiền thu được thực hiện thanh toán theo quy định của Chính phủ về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng và kê khai nộp thuế theo quy định. Sau khi thanh toán các khoản trên, số tiền còn lại được trả cho các tổ chức kinh doanh đã thế chấp bất động sản để bảo đảm tiền vay.

Trường hợp tổ chức tín dụng được phép chuyển nhượng bất động sản đã được thế chấp theo quy định của pháp luật để thu hồi vốn nếu không xác định được giá vốn của bất động sản thì giá vốn được xác định bằng (=) vốn vay phải trả theo hợp đồng thế chấp bất động sản cộng (+) chi phí lãi vay chưa trả đến thời điểm phát mãi bất động sản thế chấp theo hợp đồng tín dụng cộng (+) các khoản chi phí phát sinh khi chuyển nhượng bất động sản nếu có hóa đơn, chứng từ hợp pháp”.

Công văn số 277/CNTL-TD ngày 28/03/2017 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – chi nhánh Thăng Long (Agribank Thăng Long) vướng mắc về chính sách thuế liên quan đến bán tài sản bảo đảm (TSBĐ) tiền vay. Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Agribank Thăng Long bán TSBĐ tiền vay là Nhà máy Xi măng Thanh Liêm thông qua Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản để thu hồi nợ mà giá trị tài sản bán không đủ trả nợ gốc và lãi vay tại Agribank Thăng Long thì không phải nộp thuế TNDN.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO