Chính sách thuế GTGT và thuế nhà thầu đối với chuyển nhượng bản quyền phim

13/03/2018 860 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về chính sách thuế GTGT và thuế nhà thầu đối với chuyển nhượng bản quyền phim của Công ty CP truyền thông Đăng Thảo căn cứ vào công văn 1771/TCT-CS ngày 11/5/2015

Tổng cục thuế nhận được công văn số 01/2015 ngày 10/04/2015 của Công ty cổ phần truyền thông Đăng Thảo về chính sách thuế GTGT và thuế nhà thầu đối với chuyển nhượng bản quyền phim. Vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Do Công ty CP truyền thông Đăng Thảo không gửi kèm hợp đồng nhập khẩu phim với bên nước ngoài và hợp đồng chuyển nhượng phim với khách hàng trong nước nên Tổng cục thuế không có cơ sở xem xét, trả lời cụ thể

Tổng cục thuế đề nghị Công ty CP Đăng Thảo bổ sung các hợp đồng nêu trên bằng Tiếng Việt và các phụ lục hợp đồng hoặc hồ sơ có liên quan để có cơ sở xem xét trả lời cụ thể

 

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO