Chính sách thuế GTGT đối với thiết bị phục vụ cho sản xuất

17/02/2020 660 lượt xem    

Công văn số 3914/TCT-CS

V/v chính sách thuế.

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3616/CT-TTKT1 ngày 20/5/2019 ca Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc về việc hoàn thuế GTGTVề vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Điều 13 của Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 31/2013/QH13 quy định về hoàn thuế GTGT.

2. Tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định về hoàn thuế GTGT.

3. Tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư.

4. Tại tiết b khoản 9 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC như sau: 

“9. Sửa đi, b sung Điều 14 như sau:

b) Bổ sung khoản 14a vào Điều 14 như sau:

 

14a. Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định phục vụ cho sản xuất:

 • phân bón,
 • máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp,
 • tàu đánh bắt xa bờ,
 • thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản và
 • thức ăn cho vật nuôi khác

tiêu thụ trong nước không được kê khai, khu trừ mà tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, trừ s thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ, tài sản c định mua vào th hiện trên hóa đơn giá trị gia tăng, chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu phát sinh trước ngày 01/01/2015 đáp ứng điều kiện khu trừ, hoàn thuế và thuộc diện hoàn thuế theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và Thông tư này.”

Về việc hoàn thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư, ngày 26/11/2018, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4704/TCT-CS gửi Cục Thuế một số tỉnh, thành ph (bản photocopy kèm theo).

Đ nghị Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc rà soát tình hình thực tế trường hợp hoàn thuế của Chi nhánh Công ty TNHH De Heus tại Vĩnh Phúc, căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên để thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc được biết./.

Liên hệ tư vấn miễn phí 

  Chúc các bạn thành công.

  •  Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29; Tòa Đông; Lotte Center Hà Nội; Số 54 Liễu Giai; Phường Cống Vị; Quận Ba Đình; TP. Hầ Nội
  •  VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  •  Hotline: 0966.246.800
  •  Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn
  Bài viết có ích cho bạn?
  Banner-post-thu-vien-calico_960x300
  Bài viết có ích cho bạn?

  NGHIỆP VỤ CALICO