Chính sách thuế GTGT đối với lãi suất từ tiền gửi ngân hàng

14/01/2021 548 lượt xem    

Công văn số: 70287/CT-TTHT ngày 29/07/2020

V/v chính sách thuế GTGT đối với lãi suất từ khoản tiền gửi ngân hàng

Kính gửi: Văn phòng đại diện Ngân hàng TNHH Hiroshima tại TP Hà Nội

(Đ/c: Phòng 901 Pacific Place, số 83B Lý Thường Kiệt, P. Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội – MST: 0108865143)

Trả lời công văn số 01/2019/CV ngày 21/11/2019 và công văn số 02/2020/CV đề ngày 04/02/2020 của Văn phòng đại diện Ngân hàng TNHH Hiroshima tại TP Hà Nội (sau đây gọi là VPĐD) hỏi về việc chính sách thuế áp dụng với khoản thu từ tiền gửi có kỳ hạn.

Sau khi báo cáo xin ý kiến Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định như sau:

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng; và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng; (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) như sau:

3. Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 8 Điều 4 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 8 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) như sau:

“a) Dịch vụ cấp tín dụng gồm các hình thức:

 • Cho vay;
 • Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và các giấy tờ có giá khác;
 • Bảo lãnh ngân hàng;
 • Cho thuê tài chính;
 • Phát hành thẻ tín dụng….”

Căn cứ Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng:

+ Tại tiết b Khoản 8 Điều 4 quy định:

“Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT8. Các dịch vụ tài chính, ngân hàng, kinh doanh chứng khoán sau đây:

…b) Hoạt động cho vay riêng lẻ, không phải hoạt động kinh doanh; cung ứng thường xuyên của người nộp thuế không phải là tổ chức tín dụng.

Ví dụ 5: Công ty cổ phần VC có tiền nhàn rỗi tạm thời chưa phục vụ hoạt động kinh doanh; Công ty cổ phần VC ký hợp đồng cho Công ty T vay tiền trong thời hạn 6 tháng; và được nhận khoản tiền lãi thì khoản tiền lãi Công ty cổ phần VC nhận được thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT…”

+ Tại khoản 1 Điều 5 quy định:

“Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền; (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền); tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác…”

– Thực hiện hướng dẫn tại công văn số 2890/TCT-CS ngày 20/07/2020 của Tổng cục Thuế.

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn nguyên tắc như sau:

– Dịch vụ cấp tín dụng, hoạt động cho vay riêng lẻ; không phải hoạt động kinh doanh, cung ứng thường xuyên của người nộp thuế không phải là tổ chức tín dụng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT;

– Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền; (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền); tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải; và các khoản thu tài chính khác thuộc trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Đề nghị VPĐD căn cứ các quy định pháp luật về thuế GTGT, các quy định pháp luật khác có liên quan; đối chiếu tình hình thực tế và xác định tính chất của khoản thu từ lãi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn; hoặc không có kỳ hạn để áp dụng chính sách thuế phù hợp, đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc về chính sách thuế, đề nghị VPĐD liên hệ với Phòng Thanh tra – Kiểm tra số 2 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Văn phòng đại diện Ngân hàng TNHH Hiroshima tại TP Hà Nội được biết và thực hiện./.

Chúc các bạn thành công!

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: KiemToanCalico.com | www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO