Chính sách thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

26/02/2018 597 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản căn cứ vào công văn 5426/TCT-CS ngày 24/11/2016

Tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về thuế suất 10%:

Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Tại Khoản 10 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giá tính thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản:

Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, giá tính thuế là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất được trừ để tính thuế GTGT.

Tại Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính bổ sung điểm a.8 vào khoản 10 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn giá đất được trừ để tính thuế GTGT:

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật thì giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là giá ghi trong hợp đồng góp vốn. Trường hợp giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thấp hơn giá đất nhận góp vốn thì chỉ được trừ giá đất theo giá chuyển nhượng

Tổng cục Thuế nhận được văn bản ngày 01/9/2016 của Công ty TNHH MTV Bất động sản Vũ Anh về chính sách thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các hướng dẫn trên, ngày 22/8/2016 Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long đã có công văn số 534/CTVL-TT&HTNNT trả lời Công ty TNHH MTV Bất động sản Vũ Anh về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Đề nghị Công ty TNHH MTV Bất động sản Vũ Anh nghiên cứu các hướng dẫn trên và liên hệ với Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long để được hướng dẫn thực hiện.

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO