Chính sách thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu

01/03/2018 631 lượt xem    

Công văn Số: 6118/TCT-CS
V/v: chính sách thuế.

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị.

TCT nhận được công văn số 5315/CT-TTHT ngày 09/9/2016 của Cục Thuế tỉnh Quảng Trị về:

Chính sách thuế. Về vấn đề này, TCT có ý kiến như sau:

Tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn sa đổi tiết b, khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:

“b) Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật Hải quan, Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phi hợp trong phòng, chống buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các văn bản hướng dẫn.

Ví dụ: Công ty thương mại A nhập khẩu 500 chiếc điều hòa từ Nhật Bản; đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu. Sau đó Công ty thương mại A xuất khẩu 500 chiếc điều hòa này sang Campuchia thì

+ Công ty thương mại A không phải tính thuế GTGT đầu ra

+ S thuế GTGT của 500 chiếc điều hòa này đã nộp ở khâu nhập khẩu và thuế GTGT đầu vào của dịch vụ vận chuyển; lưu kho không được hoàn thuế mà thực hiện khấu trừ.

Ví dụ: Công ty TNHH sản xuất và thương mại B xuất khẩu tinh bột sắn sang Trung Quốc qua đường mòn, lối mở không thuộc địa bàn hoạt động hải quan thì Công ty TNHH sản xuất và thương mại B không được hoàn thuế GTGT đối với tinh bột sắn xuất khẩu.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu cao su tự nhiên từ nước ngoài về để xuất khẩu thì không thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT. Đ nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Trị nghiên cứu và kiểm tra tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh các mặt hàng của doanh nghiệp để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định.

TCT có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Quảng Trị được biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO