Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với nhà ở tái định cư

19/01/2018 775 lượt xem    

Công văn s2874/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

 

Kính gửi:

– Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
– Ông Nguyễn Đình Phát.
(Đ/c: 7.23 Cao ốc B Ngô Gia Tự, Phường 3, Q.10, TP. HCM)

Tổng cục Thuế nhận được thư hỏi đề ngày 05/05/2017 của Ông Nguyễn Đình Phát về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với nhà ở tái định cư. Về vn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 5, Điều 7 và Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng hướng dẫn như sau:

Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

“1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.”

Điều 7. Giá tính thuế

“10. Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, giá tính thuế là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất được trừ để tính thuế GTGT.

…”

Điều 11. Thuế suất 10%

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.”

Về nội dung này, ngày 26/4/2016 Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã có công văn số 3757/CT-TTHT báo cáo Tổng cục Thuế như sau:

“Dự án Cao ốc B Ngô Gia Tự Quận 10: Chủ dự án đầu tư (Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 10) không kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào do đây là dự án Công ty thu hộ, chi hộ cho ngân sách. Toàn bộ tiền thu được Công ty đã nộp vào Ngân sách Thành phố. Vthuế GTGT đầu ra, Công ty tính thuế GTGT trên phần giá trị nhà người mua phải thanh toán thêm.

Ví dụ trường hợp của Ông Nguyễn Đình Phát như sau:

– Giá trị căn hộ số 7-23 Cao ốc B Ngô Gia Tự theo hợp đồng mua bán với chủ đầu tư dự án chưa bao gồm thuế GTGT: 1.493.911.270 đồng.

– Phần giá trị hoán đổi (tiền bồi thường giá trị căn hộ cũ) 849.518.466 đồng;

– Phần giá trị phải thanh toán thêm: 644.392.810 đồng (trong đó: giá đất được trừ là 96.722.834 đồng);

– Tiền thuế GTGT: 54.766.998 đồng;

– Tổng số tiền ông Nguyễn Đình Phát phải trả cho chủ đầu tư bao gồm thuế GTGT: 699.159.808 đồng (644.392.810 đồng + 54.766.998 đồng).

Như vậy, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 10 đã không tính thuế GTGT đối với phần giá trị hoán đổi (tiền bồi thường giá trị căn hộ cũ) mà chỉ tính thuế GTGT phần giá trị nhà mà Ông Phát phải thanh toán thêm, việc tính thuế GTGT của Công ty Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 10 là phù hợp.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và Ông Nguyễn Đình Phát được biết./.

 

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO