Chính sách thuế đối với khoản “chiết khấu thanh toán” chi trả cho cá nhân

08/02/2018 668 lượt xem    

Các khoản chiết khấu thanh toán chi trả cho cá nhân có phải chịu thuế TNCN không? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Chính sách thuế đối với khoản “chiết khấu thanh toán” chi trả cho cá nhân theo Công văn Số: 3569/TCT-TNCN ngày 10 tháng 08 năm 2016 v/v hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân.

 Tại khoản 1, Điều 2 Luật số 71/2014/QH13 quy định:

“Điều 2 Sửa đi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật s 26/2012/QH13.

1. Sửa đi, b sung khoản 1 Điều 3 như sau:

“1. Thu nhập từ kinh doanh, bao gồm:

a) Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ;

b) Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

Thu nhập từ kinh doanh quy định tại khoản này không bao gồm thu nhập của cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống.”

Công văn số 1171/CT-TTHT ngày 03/06/2016 và công văn số 1263/CT-TTHT ngày 16/06/2016 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp hỏi về việc áp dụng chính sách thuế đối với khoản “chiết khấu thanh toán

Căn cứ quy định nêu trên khoản “chiết khấu thanh toán” cho các cá nhân mua về để tiêu dùng, không bán lại, không thực hiện kinh doanh là khoản không thuộc thu nhập từ kinh doanh và không thuộc diện chịu thuế TNCNVề hướng dẫn chính sách thuế TNCN đối với khoản “chiết khấu thanh toán” cho đại lý kinh doanh bán hàng hóa, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1162/TCT-TNCN ngày 21/3/2016 trả lời Cục Thuế, đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp nghiên cứu, thực hiện.

 Tại khoản 4, Điều 2 Luật số 71/2014/QH13 quy định:

“4. Sửa đi Điều 10 như sau:

Điều 10. Thuế đối với cá nhân kinh doanh

3. Thuế suất:

a) Phân phi, cung cấp hàng hóa: 0,5%;

b) Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 2%.

Riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo him, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp: 5%;

c) Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 1,5%;

d) Hoạt động kinh doanh khác: 1%.”

– Tại điểm 4, Phụ lục 01 – Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT, thuế TNCN theo tỷ lệ % trên doanh thu đối với cá nhân kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫnCác dịch vụ khác không chịu thuế GTGT thì thuộc diện chịu thuế TNCN theo thuế suất 1%.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO