Chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng dự án bất động sản

22/01/2019 902 lượt xem    

 Công văn số 314/TCT-CS
Dự án bất động sản

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 77118/CT-TTHT ngày 27/11/2017 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng dự án bất động sản.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Cục Thuế thành phố Hà Nội thì Cục Thuế thành phố Hà Nội có nêu vướng mắc về “hướng dẫn việc kê khai, tính nộp thuế đối với việc chuyển nhượng dự án đầu tư bất động sản dở dang, đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động cho đơn vị khác để tiếp tục thực hiện dự án”.

Tuy nhiên, tại điểm 2 công văn số 77118/CT-TTHT nêu trên, Cục Thuế trình bày:

“Công ty có hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng tổ hợp nhà ở, văn phòng làm việc:

Có dịch vụ cho nhà đầu tư khác để tiếp tục thực hiện dự án đầu tư.

Với mục đích và nội dung không thay đổi.

Dự án đã có khách mua, đã có doanh thu.

Đồng thời đã kê khai, nộp thuế GTGT vào kỳ kê khai tháng 9/2015.

Vậy hoạt động chuyển nhượng dự án BĐS của Công ty có thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế không?”

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội làm rõ nội dung trên.

Tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT quy định:

“3. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng:

d) Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án BĐS đầu tư để sxkd HHDV chịu thuế GTGT cho doanh nghiệp, hợp tác xã”;

Tại Khoản 4 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“4. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án BĐS đầu tư để sxkd HHDV chịu thuế GTGT cho doanh nghiệp, hợp tác xã.

Ví dụ 18:

Công ty cổ phần P thực hiện dự án BĐS xây dựng Nhà máy sản xuất cồn công nghiệp. Đến T3/2014, DA ĐT đã hoàn thành được 90% so với đề án thiết kế và GT ĐT là 26 tỷ đồng. Do gặp khó khăn về tài chính:

Công ty cổ phần P quyết định chuyển nhượng toàn bộ DA ĐT cho Công ty cổ phần X. Với giá chuyển nhượng là 28 tỷ đồng.

Công ty cổ phần X nhận chuyển nhượng DA ĐT trên để tiếp tục sản xuất cồn công nghiệp.

Công ty cổ phần P không phải kê khai, nộp thuế với GT DA chuyển nhượng cho Công ty cổ phần X”.

Tổng cục Thuế đã có công văn số 5210/TCT-CS ngày 08/12/2015 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO