Chính sách thuế đối với giao dịch hợp đồng tương lai

08/03/2018 841 lượt xem    

Đối với các giao dịch hợp đồng tương lai cần tuân thủ các quy định gì về Thuế? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các quy định về chính sách thuế đối với giao dịch hợp đồng tương lai theo hướng dẫn tại Công văn số 624/TCT-CS ngày 13 tháng 02 năm 2015, cụ thể như sau:

– Tại mục V phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định về thu nhập khác như sau:

“Thu nhập khác là các khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế mà khoản thu nhập này không thuộc các ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh có trong đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Thu nhập khác bao gồm các khoản thu nhập sau: …

 1. Các khoản thu nhập khác theo quy định của pháp luật.”.

– Ngày 29/9/2014, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4207/TCT-CS trả lời Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về chính sách thuế đối với các hợp đồng giao dịch mua bán hàng hóa tương lai đối với trường hợp của Công ty cổ phần Vina Comodities Miền Nam:

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4921/CT-TT1 ngày 24/6/2014 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế đối với các hợp đồng giao dịch mua bán hàng hóa tương lai của Công ty cổ phần Vina Commodities Miền Nam (Công ty Vina Miền Nam). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

 1. Thuế GTGT

– Tại tiết e khoản 8 Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT:

“e) Dịch vụ tài chính phái sinh bao gồm: hoán đổi lãi suất; hợp đồng kỳ hạn; hợp đồng tương lai; quyền chọn mua, bán ngoại tệ, các dịch vụ tài chính phái sinh khác theo quy định của pháp luật.”

Căn cứ quy định nêu trên thì hợp đồng giao dịch mua bán hàng hóa tương lai thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

 1. Thuế TNDN

– Tại Điều 7 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính về chính sách thuế TNDN hướng dẫn về thu nhập khác:

“Điều 7. Thu nhập khác:

Thu nhập khác là các khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế mà khoản thu nhập này không thuộc các ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh ghi trong đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Thu nhập khác bao gồm các khoản thu nhập sau:

 1. Các khoản thu nhập khác theo quy định của pháp luật”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty CP Vina Commodities Miền Nam có hợp đồng giao dịch mua bán hàng hóa tương lai và phát sinh doanh thu, chi phí của hoạt động này thì nghĩa vụ thuế TNDN thực hiện như sau:

– Nếu hoạt động trên phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp thì đây là hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp.

– Nếu hoạt động trên không thuộc ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp thì thu nhập từ hoạt động trên là thu nhập khác.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 63283/CT-HTr ngày 16/12/2014 của Cục Thuế thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế đối với giao dịch hợp đồng tương lai của Công ty cổ phần dây và cáp điện Thượng Đình. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội căn cứ quy định tại Thông tư số 130/2008/TT-BTC tham khảo công văn số 4207/TCT-CS nêu trên và tình hình thực tế của Công ty cổ phần dây và cáp điện Thượng Đình để hướng dẫn áp dụng thực hiện cho phù hợp với quy định.

Chúc các bạn thành công.

 • Mọi chi tiết xin liên hệ:
 • ® Hãng kiểm toán Calico
 •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO