Chính sách thuế đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông

01/02/2018 2750 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về chính sách thuế đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông theo hướng dẫn tại công văn 1708/TCT-CS ngày 28/04/2017

  1. Về thuế GTGT:

Tại khoản 2 Điều 13 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng:

Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu áp dụng như sau:

Đối tượng áp dụng:

Tổ chức kinh tế khác không phải là doanh nghiệp, hợp tác xã, trừ trường hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.

Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu được quy định theo từng hoạt động như sau:

– Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%;

– Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;

– Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;

– Hoạt động kinh doanh khác: 2%.”

  1. Về thuế TNDN:

Tại Khoản 5 Điều 11 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định:

Đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác không phải là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà các đơn vị này hạch toán được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, cụ thể như sau:

a) Đối với dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay); 5%. Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật áp dụng mức thuế quy định tại Điểm c Khoản này;

b) Đối với kinh doanh hàng hóa là 1%;

c) Đối với hoạt động khác là 2%.”

Tại Khoản 5 Điều 3 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phương pháp tính thuế quy định:

Đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác không phải là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà các đơn vị này xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, cụ thể như sau:

+ Đối với dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%.

Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật: 2%.

+ Đối với kinh doanh hàng hóa: 1%.

+ Đối với hoạt động khác: 2%.”

 

  1. Về lệ phí môn bài:

Tại Điều 2 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 4/10/2016 của Chính phủ quy định về người nộp lệ phí môn bài:

Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này, bao gồm:

– Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.

– Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này (nếu có).

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 52/BQLGT-VP ngày 10/02/2017 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam về chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng, khi phát sinh doanh thu từ việc ký hợp đồng quản lý dự án với các chủ đầu tư khác thì Ban Quản lý phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

Về nguyên tắc trường hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam là đơn vị sự nghiệp có hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà đơn vị xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định nêu trên.

Về tỷ lệ thu thuế TNDN đối với hoạt động bán hồ sơ mời thầu, Tổng cục Thuế đã có công văn số767/TCT-CS ngày 9/3/2017 thông báo về công văn số 3621/TCT-TVQT ngày 27/8/2014 của Tổng cục Thuế (bản photo copy công văn đính kèm).

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam là đơn vị sự nghiệp công lập, có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ là người nộp lệ phí môn bài theo quy định trên.

Chúc các bạn thành công.

  • Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO