CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHÁC TỈNH

10/05/2021 408 lượt xem    

Vướng mắc về chính sách thuế

Trả lời công văn số 203/VNM ngày 16/3/2021 của Công ty CP thông tin di động Vietnamobile vướng mắc về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

 • Căn cứ Điều 4, Điều 5 Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.
 • Căn cứ Điều 42 Luật số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 của Quốc hội quy định về nguyên tắc khai thuế:

“…3. Người nộp thuế thực hiện khai thuế; tính thuế tại cơ quan thuế địa phương có thẩm quyền nơi có trụ sở.

Trường hợp người nộp thuế hạch toán tập trung tại trụ sở chính có đơn vị phụ thuộc tại đơn vị hành chính cấp tỉnh khác nơi có trụ sở chính: người nộp thuế khai thuế tại trụ sở chính; tính thuế, phân bố nghĩa vụ thuế phải nộp theo từng địa phương nơi được hưởng nguồn thu ngân sách nhà nước. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết khoản này…”

 • Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế.

1. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế

 • Đối tượng: người nộp thuế có nhiều hoạt động, kinh doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh
 • Theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều 45 Luật Quản lý thuế là cơ quan thuế nơi có hoạt động kinh doanh khác tỉnh; thành phố nơi có trụ sở chính đối với các trường hợp sau đây:

k) Khai lệ phí môn bài tại nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh.

2. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế

Đối tượng: người nộp thuế có hoạt động, kinh doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh khác; nơi người nộp thuế có trụ sở chính:

Theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 45 Luật Quản lý thuế thực hiện hạch toán tập trung tại trụ sở chính (trừ các trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều này) tại cơ quan thuế quản lý trụ sở chính.

Đồng thời, người nộp thuế phải nộp Bảng phân bổ số thuế phải nộp (nếu có); theo từng địa bàn cấp tỉnh nơi được hưởng nguồn thu ngân sách nhà nước; bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh; cho cơ quan thuế quản lý trụ sở chính. Trừ một số trường hợp sau đây không phải nộp Bảng phân bổ số thuế phải nộp:

 • Căn cứ hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính; hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
 • Căn cứ Khoảng Điều 1 Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017 của Bộ Tài chính; sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC .
Chính sách thuế địa điểm kinh doanh khác tỉnh

Áp dụng:

Căn cứ các quy định và hướng dẫn trên, trường hợp Công ty CP thông tin di động Vietnamobile có:

 • Trụ sở tại Hà Nội;
 • Thành lập địa điểm kinh doanh tại các tỉnh thành phố khác trụ sở chính

Về đăng ký thuế

Hiện nay, Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính không có quy định về cấp mã 13 số cho địa điểm kinh doanh (có hiệu lực từ ngày 17/01/2021)

Về lệ phí môn bài:

Công ty Khai lệ phí môn bài tại nơi có địa điểm kinh doanh

Công ty khai theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Về thông báo phát hành hóa đơn:

Công ty thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017 của Bộ Tài chính.

Về kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng:

Trường hợp Công ty có hoạt động kinh doanh ở nhiều địa bàn cấp tỉnh khác nơi có trụ sở chính; thì Công ty thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, đơn vị có thể:

 • Tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn
 • Liên hệ với Phòng Thanh tra – Kiểm tra số 2 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty CP thông tin di động Vietnamobile được biết và thực hiện./.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: https://kiemtoancalico.com | https://calico.vn
Banner-post-thu-vien-calico_960x300

NGHIỆP VỤ CALICO