Chính sách kê khai, nộp thuế GTGT của Công ty cổ phần Hà Hoa Tiên

14/03/2018 735 lượt xem    

Số:1838/TCT-CS

 Kê khai, nộp thuế GTGT và hóa đơn.

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh Hà Nam;
– Công ty cổ phần Hà Hoa Tiên.
(Địa chỉ: cụm CN Hoàng Đông, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 311/2015/CVPĐ-HHT ngày 31/1/2015 của Công ty cổ phần Hà Hoa Tiên; về chính sách kê khai, nộp thuế GTGThóa đơn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 27/01/2015, Tổng cục Thuế đã có công văn số 318/TCT-CS trả lời Công ty như sau:

“Tại khoản 3 Điều 7 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 quy định về trình tự khiếu nại như sau:

“3. Đối với:

  • Quyết định hành chính,
  • Hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,
  • Thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh)

Thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến:

  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; hoặc
  • Khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Bộ trưởng quản lý ngành, lĩnh vực hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần hai của Bộ trưởng hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.”

Về vướng mắc của Công ty cổ phần Hà Hoa Tiên, UBND tỉnh Hà Nam đã có kết luận số 205/KL-UBND ngày 6/12/2013 về thanh tra thực hiện chính sách pháp luật của Công ty Cổ phần Hà Hoa Tiên. Theo đó, Công ty cổ phần Hà Hoa Tiên xuất hóa đơn, kê khai, nộp thuế GTGT đối với:

  • Giá trị phần hạ tầng kỹ thuật của dự án Trường Đại học Hà Hoa Tiên
  • Nhà máy cơ điện Pomihoa.

Trường hợp, Công ty không đồng ý với quyết định hành chính nêu trên của UBND tỉnh Hà Nam thì đề nghị Công ty liên hệ với UBND tỉnh Hà Nam để được hướng dẫn cụ thể theo quy định của pháp luật”.

Về đề nghị của Công ty về việc trả lời chính sách kê khai, nộp thuế GTGT và lập hóa đơn; Cục thuế tỉnh Hà Nam đã có:

  1. Công văn số 1732/CT-TTHT ngày 13/8/2014,
  2. Công văn số 2205/CT-TTHT ngày 13/10/2014

Trả lời cho Công ty.

Như vậy, về vướng mắc của Công ty, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã có ý kiến kết luận thanh tra và Cục thuế tỉnh Hà Nam đã có các công văn hướng dẫn cụ thể.

Tại công văn số 311/2015/CVPĐ-HHT ngày 31/1/2015 của Công ty cổ phần Hà Hoa Tiên gửi Tổng cục Thuế, Công ty cho rằng tài sản của ông Đặng Lê Hoa – Chủ tịch HĐQT góp vốn thành lập Trường Đại học Hà Hoa Tiên nên không phải lập hóa đơn, tuy nhiên, trong hồ sơ gửi kèm công văn gửi Tổng cục Thuế, chưa có tài liệu nào chứng minh tài sản này là tài sản góp vốn. Mặt khác, tại Quyết định số 1276/QĐ-TTg ngày 25/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Hà Hoa Tiên thì Trường Đại học Hà Hoa Tiên là cơ sở giáo dục đại học có tư cách pháp nhân.

Trường hợp Công ty có tài liệu chứng minh về việc tài sản góp vốn thành lập Trường Đại học Hà Hoa Tiên và các tài liệu liên quan như: dự án thành lập trường Đại học Hà Hoa Tiên, thời điểm bắt đầu việc xây dựng, kết thúc việc xây dựng, bàn giao tài sản hoặc góp vốn thành lập Trường Đại học Hà Hoa Tiên,… thì đề nghị Công ty gửi bổ sung để Cục Thuế tỉnh Hà Nam nghiên cứu xử lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Nếu vượt quá thẩm quyền, đề nghị Cục Thuế tỉnh Hà Nam báo cáo và đề xuất xử lý cụ thể để Tổng cục Thuế xem xét xử lý theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Hà Nam và Công ty Cổ phần Hà Hoa Tiên biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO