Chi phí hỗ trợ cho tổ chức Đảng, tổ chức chính trị xã hội

09/02/2018 1314 lượt xem    

Khoản chi hỗ trợ cho tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Chi phí hỗ trợ cho tổ chức Đảng, tổ chức chính trị xã hội theo Công văn S: 3889/TCT-CS ngày 29 tháng 08 năm 2016 v/v chính sách thuế TNDN

– Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế quy định:

“Các khoản chi hỗ trợ của doanh nghiệp cho tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị – xã hội đ phục vụ hoạt động được tính là khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.”

– Khoản 6 Điều 16 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế:

“6. Chi phí đu tư xây dựng, vận hành hoặc thuê nhà chung cư và các công trình kết cu hạ tầng xã hội phục vụ cho công nhân làm việc tại khu công nghiệp, khu kinh tế là chphí hợp lý được khấu trừ đ tính thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp có dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế.”

– Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính quy định:

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.”

– Khoản 2.30 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn các khoản chi không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN bao gồm:

“2.30. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các khoản chi sau:

– Khoản thực chi đ h trợ cho tổ chức Đảng, tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp.”

Công văn số 6722/CT-KT1 ngày 15/7/2016 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh vướng mắc về chi phí hỗ trợ cho tổ chức Đảng

Căn cứ quy định nêu trên, các khoản chi của doanh nghiệp để hỗ trợ cho tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị-xã hội trong doanh nghiệp để phục vụ hoạt động của các tổ chức này được tính là khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

Đối với khoản chi của các Công ty đầu tư hạ tầng để xây dựng tòa nhà văn phòng và các khoản chi có liên quan để duy trì hoạt động của tòa nhà được sử dụng chung cho hoạt động của các Tổ chức Đảng, Tổ chức Chính trị – xã hội của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao, đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh xin ý kiến Sở Tài chính và báo cáo các đơn vị liên quan ở địa phương như: Thành ủy, Liên đoàn lao động thành phố, Thành đoàn… để có cơ sở xử lý phù hợp với quy chế về quản lý tài chính của các tổ chức này và quy định của pháp luật về thuế.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO