Cấp chứng chỉ HNDV làm thủ tục về thuế với người đã thi đạt điểm

16/01/2018 686 lượt xem    

Công văn số 3958/TCT-TTHT

V/v cấp chứng chỉ HNDV làm thủ tục về thuế

 

Kính gửi: Ông Nguyễn Sỹ Hòa Bình
(Địa chỉ: 1, Trần Quý Cáp, phường Vĩnh Điện, TX Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam).

Tại Điểm 1c Điều 14 Chương V Thông tư 117/2012/TT-BTC nêu trên; quy định trường hợp được miễn thi môn Kế toán:

“Người đã làm việc trong lĩnh vực kế toán tại các tổ chức như: cơ quan quản lý Nhà nước; doanh nghiệp; đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội; tổ chức xã hội – nghề nghiệp có trình độ từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế toán hoặc kiểm toán và có thời gian công tác trong lĩnh vực kế toán liên tục từ năm (05) năm trở lên; trừ đối tượng là cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật”.

Theo hồ sơ ngày 25 tháng 7 năm 2017 của ông Nguyễn Sỹ Hòa Bình (Địa chỉ: 1; Trần Quý Cáp, phường Vĩnh Điện, TX Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam)  đề nghị; ông cần Tổng cục Thuế giải quyết về việc cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế; theo quy định tại Điểm 1c Điều 14 Chương V Thông tư số 117/2012/TT-ĐTC ngày 19/7/2012. Bộ Tài chính đối với trường hợp người xin cấp chứng chỉ thi đạt môn pháp luật thuế và được miễn thi môn Kế toán. Theo công văn số 3958/TCT-TTHT ngày 01 tháng 9 năm 2017, Tổng cục Thuế giải quyết như sau:

Theo hai giấy xác nhận thời gian thực tế làm tài chính, kế toán, kiểm toán trong hồ sơ Ông gửi ngày 25/7/2017 thì: Từ tháng 3/2012 đến tháng 6/2013, Ông làm việc với chức danh công việc là chuyên viên Ban Thanh tra tại Công ty cổ phần ô tô Trường Hải; từ tháng 3/2014 đến tháng 7/2017 Ông làm việc với chức danh công việc là thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty cổ phần Giáo dục Đại Trường Phát.

=> Như vậy, căn cứ các quy định trên và hồ sơ của Ông không đủ thời gian công tác liên tục từ năm (05) năm trở lên trong lĩnh vực kế toán, do đó Ông không được miễn thi môn kế toán theo quy định nên hồ sơ của ông không đủ điều kiện để Tổng cục Thuế xét cấp CCHN dịch vụ làm thủ tục về thuế.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO