Cách xác định ưu đãi thuế TNDN đối với Công ty cổ phần thiết bị điện

19/01/2018 877 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Cách xác định ưu đãi thuế TNDN đối với trường hợp Công ty cổ phần thiết bị điện theo hướng dẫn tại Công văn số 2688/TCT-CS ngày 21 tháng 6 năm 2017, cụ thể như sau:

– Tại Khoản 2, Mục IV, Phần E, Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính có hướng dẫn về đầu tư mở rộng:

 “Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất”.

– Tại Khoản 3 và Khoản 4, Điều 18, Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính có hướng dẫn:

“3. Việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư chỉ áp dụng đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh nếu có sự thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng sự thay đổi đó không làm thay đổi việc đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế theo quy định thì doanh nghiệp tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế cho thời gian còn lại. Doanh nghiệp đang hoạt động có thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh, bổ sung quy mô hoạt động kinh doanh (đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô…) thì thu nhập từ hoạt động kinh doanh của ngành nghề bổ sung, quy mô hoạt động bổ sung không thuộc diện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

  1. Trường hợp doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo địa bàn ưu đãi đầu tư nếu có thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa bàn ưu đãi đầu tư và ngoài địa bàn ưu đãi đầu tư thì doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa bàn ưu đãi đầu tư để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp”.

Ngày 04/05/2017, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 970/CT-TTr ngày 26/04/2017 của Cục thuế tỉnh Long An đề nghị hướng dẫn về xác định ưu đãi thuế TNDN đối với trường hợp Công ty cổ phần thiết bị điện Phước Thạnh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại công văn hỏi Cục thuế có nêu: “Công ty cổ phần điện Phước Thạnh hưởng ưu đãi đầu tư theo Giấy chứng nhận đầu tư số: 50221000022 do Ban quản lý các Khu công nghiệp Long An cấp lần đầu ngày 22/09/2007; đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 18/04/2014.

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất thiết bị điện dùng trong xây dựng. Kinh doanh, phân phối thiết bị điện.

Vốn điều lệ: 30 tỷ đồng.

Mục tiêu và quy mô của dự án:

+ Sản xuất thiết bị điện dùng trong xây dựng, quy mô 10 triệu cái/năm;

+ Kinh doanh phân phối thiết bị điện, quy mô 20 triệu cái/năm.

Công ty không điều chỉnh quy mô qua các lần thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đầu tư”.

Đối với trường hợp Công ty cổ phần thiết bị điện Phước Thạnh được hưởng ưu đãi về thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn; trong Giấy chứng nhận đầu tư có quy định ưu đãi đối với hoạt động thương mại nhưng có ràng buộc về công suất của hoạt động thương mại (20 triệu cái/năm); Công ty không điều chỉnh tăng vốn, không đầu tư thêm tài sản, không mở rộng quy mô kinh doanh thương mại nhưng hàng hóa kinh doanh thương mại vượt quy mô đã đăng ký thì đề nghị Cục thuế tỉnh Long An làm việc với Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Long An (cơ quan cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư) để có ý kiến về việc kinh doanh thương mại vượt quy mô trên giấy chứng nhận là đầu tư mở rộng hay thuộc dự án đầu tư ban đầu, trên cơ sở đó xác định ưu đãi thuế TNDN cho phù hợp.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO