Cách xác định DT năm trước làm điều kiện xác định đối tượng khai thuế GTGT quý

27/08/2019 1010 lượt xem    

Cách xác định doanh thu bán hàng hóa; cung cấp dịch vụ năm trước liền kề làm điều kiện xác định đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý như thế nào? Bài viết sau đây Hãng kiểm toán Calico

Căn cứ quy định tại tiết b.3, điểm b, khoản 2; Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013. Bộ Tài chính quy định:

b.3) Cách xác định doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ năm trước liền kề làm điều kiện xác định đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý:

– Doanh thu bán hàng hóa; cung cấp dịch vụ được xác định là Tổng doanh thu trên các Tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch (bao gồm cả doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng và doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng).

– Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính cho đơn vị trực thuộc thì doanh thu bán hàng hoá; cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị trực thuộc.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO