Các trường hợp không áp dụng thuế suất GTGT 0%

01/02/2018 794 lượt xem    

Các trường hợp không áp dụng thuế suất GTGT 0% là những trường hợp nào? Những khu vực phi thuế quan hiện nay đang được giới hạn ở đâu? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 1997/TCT-CS, ngày 11 tháng 05 năm 2016. Nội dung cụ thể như sau:

Tại khoản 20 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

“…Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại – công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa các khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.”

 

 

Tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT 0% như sau:

 

“1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

…”

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về điều kiện áp dụng thuế suất 0%.

 

 

Tại khoản 3 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các trường hợp không áp dụng thuế suất 0% gồm:

“…

– Các dịch vụ do cơ sở kinh doanh cung cấp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan bao gồm: cho thuê nhà, hội trường, văn phòng, khách sạn, kho bãi; dịch vụ vận chuyển đưa đón người lao động; dịch vụ ăn uống (trừ dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp, dịch vụ ăn uống trong khu phi thuế quan);

…”

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số CV28/2015 ngày 30/10/2015 của Công ty TNHH Shin Yong Việt Nam về chính sách thuế giá trị gia tăng. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Shin Yong Việt Nam được biết:

 

Căn cứ hướng dẫn nêu trên và căn cứ “Hợp đồng thuê nhà xưởng và văn phòng” ký ngày 01/11/2012 giữa Bên cho thuê nhà xưởng (Bên A) – Công ty cổ phần nội thất kim khí ACE và Bên thuê nhà xưởng (Bên B) – Công ty TNHH Shin Yong Việt Nam là doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế thành phố Hải Phòng tại công văn số 1394/CT-TT&HT ngày 28/9/2015.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO