Các trường hợp hóa đơn không có dấu của người bán

08/08/2019 1014 lượt xem    

HĐ không có dấu của người bán có hợp lệ hay không? Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn quy định về hóa đơn(HĐ). Căn cứ theo Thông tư 199/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính và Thông tư 39/2014/TT-BCT của Bộ Tài Chính.

Căn cứ Tiết b, khoản 2 Điều 5 Thông tư 199/2014/TT-BTC  Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau:

Chính phủ quy định về một số trường hợp HĐ không nhất thiết có đầy đủ các nội dung bắt buộc:

“a) Tổ chức kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ có thể tạo; phát hành và sử dụng HĐ không nhất thiết phải có chữ ký người mua; dấu của người bán trong trường hợp sau: hóa đơn điện; hóa đơn nước; hóa đơn dịch vụ viễn thông; hóa đơn dịch vụ ngân hàng đáp ứng đủ điều kiện tự in theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Trường hợp kinh doanh dịch vụ thì trên HĐ không nhất thiết phải có tiêu thức “đơn vị tính””

Căn cứ tiết b khoản 3 Điều 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày ngày 31 tháng 3 năm 2014 quy định:

b) Các trường hợp sau không nhất thiết phải có đầy đủ các nội dung bắt buộc, trừ trường hợp nếu người mua là đơn vị kế toán yêu cầu người bán phải lập HĐ có đầy đủ các nội dung hướng dẫn tại khoản 1 Điều này:

– HĐ tự in của tổ chức kinh doanh siêu thị; TTTM được thành lập theo quy định của pháp luật không nhất thiết phải có tên; địa chỉ, mã số thuế, chữ ký của người mua, dấu của người bán.

– Đối với tem, vé: Trên tem; vé có mệnh giá in sẵn không nhất thiết phải có chữ ký người bán; dấu của người bán; tên, địa chỉ, mã số thuế, chữ ký người mua.

– Đối với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn với số lượng lớn, chấp hành tốt pháp luật thuế, căn cứ đặc điểm hoạt động kinh doanh, phương thức tổ chức bán hàng, cách thức lập hóa đơn của doanh nghiệp và trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp, Cục thuế xem xét và có văn bản hướng dẫn không nhất thiết phải có tiêu thức “dấu của người bán”.

Căn cứ quy định trên: Trong một số trường hợp doanh nghiệp nhận được HĐ không có dấu của người bán thì tờ hóa đơn sẽ hợp lệ nếu Doanh nghiệp người bán được Cơ quan quản lý thuế trực tiếp cho phép sử dụng hóa đơn không  cần có dấu của người bán; và tờ hóa đơn đó vẫn được kê khai GTGT như bình thường. Tuy nhiên, doanh nghiệp người bán phải trình được giấy tờ có liên quan về việc cho phép sử dụng Hóa đơn không có dấu của người bán của cơ quản lý thuế.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO