CÁC QUY ĐỊNH VỀ LẬP HÓA ĐƠN VÀ LUẬT THUẾ GTGT

09/07/2021 558 lượt xem    

Công văn số 10335/CT-TTHT, ngày 10/3/2020
V/v lập hóa đơn

Ngày 21/02/2020, Cục Thuế nhận được công văn số 02/2019 đề ngày 03/12/2019 của Công ty TNHH Niiuma Việt Nam (sau đây gọi là Công ty Niiuma Việt Nam) hỏi về chính sách thuế về lập hóa đơnluật thuế GTGT, Cục Thuế TP. Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng quy định về các trường hợp không phải kê khai tính thuế GTGT:

“7. Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau:

…d) Các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của cơ sở kinh doanh.”

Tại Điều 11 quy định về thuế suất thuế GTGT 10%.

Căn cứ tiết a, tiết b khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và Quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ, quy định về lập hóa đơn:

“a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)…”

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP. Hà Nội có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty TNHH Niiuma Việt Nam thỏa thuận với Công ty mẹ để thực hiện chi hộ các chi phí vé máy bay, khách sạn cho nhân viên của Công ty mẹ được cử sang Việt Nam công tác thì khi chi trả hộ những khoản chi phí này, các nhà cung cấp phải lập hóa đơn cho Công ty mẹ. Công ty Niiuma Việt Nam không kê khai, tính nộp thuế GTGT đối với các hóa đơn mang tên công ty mẹ. Khi thu lại số tiền chi hộ, Công ty Niiuma Việt Nam không phải lập hóa đơn mà chỉ lập chứng từ thu theo quy định.

Trường hợp các nhà cung cấp đã lập hóa đơn ghi tên, mã số thuế của Công ty thì Công ty đề nghị nhà cung cấp thu hồi hóa đơn đã lập để lập lại hóa đơn tên công ty mẹ. Trường hợp nhà cung cấp không thực hiện thu hồi hóa đơn đã lập thì khi thu tiền của công ty mẹ, Công ty phải lập hóa đơn GTGT, tính thuế GTGT theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, đề nghị Công ty TNHH Niiuma Việt Nam liên hệ với Phòng Thanh tra – Kiểm tra số 2 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP. Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Niiuma Việt Nam được biết và thực hiện./.

Các bài viết có liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO