CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN THU PHÍ CÁCH LY Y TẾ TẬP TRUNG

08/07/2021 492 lượt xem    

Công văn số: 7713/VPCP-KTTH, ngày 15/09/2020
V/v thu phí cách ly y tế tập trung

Kính gửi:

 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 • Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 10979/BTC-HCSN ngày 10 tháng 9 năm 2020 về thu chi phí cách ly y tế tập trung đối với các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính thực hiện thu phí cách ly y tế tập trung đối với các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam, cụ thể:

1. Về chi phí cách ly:

a) Trường hợp người nhập cảnh vào Việt Nam có nhu cầu thực hiện cách ly tại khách sạn, resort, cơ sở khác được chọn làm nơi cách ly tập trung và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận thì cá nhân tự chi trả các chi phí về ăn, ở, sinh hoạt trong thời gian cách ly cho khách sạn, resort, cơ sở khác theo mức giá do khách sạn, resort, cơ sở khác quy định.

b) Trường hợp người nhập cảnh vào Việt Nam thực hiện cách ly tập trung tại các doanh trại quân đội, các trường của quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định làm nơi cách ly tập trung phải tự chi trả các chi phí sau đây:

 • Chi phí tiền ăn theo mức 80.000 đồng/ngày.
 • Các chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế là 40.000 đồng/ngày.

2. Yêu cầu tất cả người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam

Phải mua bảo hiểm y tế quốc tế có phạm vi thanh toán khám chữa bệnh tại Việt Nam phù hợp với thời gian lưu trú tại Việt Nam.

3. Về chi phí xét nghiệm, khám, chữa bệnh trong thời gian cách ly:

a) Về chi phí xét nghiệm:

Tất cả các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam phải chấp hành chỉ định xét nghiệm SARS-CoV-2 và tự chi trả chi phí xét nghiệm cho cơ sở y tế theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành.

b) Về chi phí khám, điều trị bệnh COVID-19:

 • Đối với người Việt Nam: Tiếp tục do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định tại khoản 2 Điều 48 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
 • Đối với người nước ngoài: Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan sớm báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, sửa đổi khoản 2 Điều 48 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm cho phù hợp với tình hình thực tế.

c) Về chi phí khám, điều trị các bệnh khác trong thời gian cách ly y tế tập trung:

 • Đối với người có bảo hiểm y tế: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp bảo hiểm y tế thanh toán phần chi phí khám, điều trị trong phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế; cá nhân tự chi trả phần chi phí đồng chi trả của người bệnh và các chi phí ngoài phạm vi hưởng bảo hiểm y tế (nếu có).
 • Đối với người không có bảo hiểm y tế: Cá nhân tự chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo mức giá do cấp có thẩm quyền quy định theo quy định của pháp luật về khám, chữa bệnh.

4. Quy định nêu trên áp dụng đối với các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam và thực hiện cách ly tập trung từ ngày 01 tháng 9 năm 2020.

Riêng về việc thu phí cách ly, chi phí xét nghiệm đối với các trường hợp có nhu cầu thực hiện cách ly tại khách sạn, resort, cơ sở khác được chọn làm nơi cách ly tập trung thì thực hiện từ ngày 24 tháng 8 năm 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 7038/VPCP-KTTH ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ.

5. Tổ chức thực hiện:

a) Giao các Bộ:

Y tế, Tài chính rà soát các quy định hiện hành để kịp thời trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện; kịp thời hướng dẫn các địa phương giải quyết vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

b) Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan:

 • Tổng hợp các nội dung nêu trên vào dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 báo cáo Chính phủ (chậm nhất tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2020).
 • Nghiên cứu để trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 101//2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm cho phù hợp.

c) Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ:

Quốc phòng, Y tế và các cơ quan liên quan khẩn trương đề xuất mức thu phí lưu trú trong thời gian cách ly tập trung tại các doanh trại quân đội, các trường của quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly tập trung trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ xem xét, quyết định.

d) Các Bộ, Cơ quan:

Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai việc thông tin để người nhập cảnh vào Việt Nam được biết các quy định nêu trên trước khi nhập cảnh.

đ) Các cơ sở cách ly có trách nhiệm thu phí và tổ chức tốt các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt cho người nhập cảnh.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, Cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

Chúc bạn áp dụng thành công!

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO