CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN LẬP HÓA ĐƠN KHI SỬ DỤNG VOUCHER MUA HÀNG HÓA

29/06/2021 1793 lượt xem    

Công văn số 84841/CT-TTHT, ngày 21/9/2020
V/v lập hóa đơn khi sử dụng voucher mua hàng hóa.

Cục Thuế TP. Hà Nội nhận được công văn số 083/2020/TB-MEG ghi ngày 17/08/2020 của Công ty Cổ phần Megram vướng mắc về chính sách thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 14 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ

Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“Điều 14. Nguyên tắc sử dụng hóa đơn

 1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh chỉ được lập và giao cho người mua hàng hóa, dịch vụ các loại hóa đơn theo quy định tại Nghị định này.”

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT

Tại Điều 7 hướng dẫn giá tính thuế GTGT.

Tại Điều 8 hướng dẫn thời điểm xác định thuế GTGT như sau:

“Điều 8. Thời điểm xác định thuế GTGT

 1. Đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
 2. Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

…”

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Tại khoản 2 Điều 16 hướng dẫn cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn như sau:

“2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua; không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

…”

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2016 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Tại điểm a khoản 7 Điều 3 sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định lập hóa đơn như sau:

“a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi; bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo””

Căn cứ quy định trên,

Trường hợp Công ty cổ phần Megram có hợp đồng thỏa thuận với Công ty ABC về việc Công ty ABC phát hành voucher mua hàng tại Công ty cổ phần Megram theo đúng quy định của pháp luật để tặng khách hàng của Công ty ABC
 • Thì khi khách hàng sử dụng voucher để mua hàng của Công ty cổ phần Megram, Công ty cổ phần Megram có trách nhiệm lập hóa đơn giao cho khách hàng theo quy định. Nội dung trên hóa đơn phải thể hiện đúng nghiệp vụ kinh tế phát sinh; giá tính thuế GTGT trong trường hợp này là giá bán chưa có thuế GTGT của hàng hóa do Công ty cổ phần Megram bán ra theo hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC .
Trường hợp hàng tháng Công ty cổ phần Megram và Công ty ABC thực hiện đối soát dữ liệu,
 • Công ty ABC thanh toán cho Công ty cổ phần Megram số tiền tương ứng với giá trị voucher mà khách hàng đã sử dụng để mua hàng tại Công ty cổ phần Megram thì khi nhận tiền Công ty cổ phần Megram không phải lập hóa đơn, lập chứng từ thu chi theo quy định.

Đề nghị Công ty căn cứ vào tình hình thực tế và đối chiếu với các quy định tại văn bản pháp luật nêu trên để thực hiện đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP. Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra – Kiểm Tra số 9 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP. Hà Nội thông báo Công ty cổ phần Megram được biết và thực hiện./.

Các bài viết có liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn
5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO