Các lỗi thường gặp khi làm kế toán thuế (P1)

06/10/2017 727 lượt xem    

1. Lỗi khi mua hàng.

– Không nhận hóa đơn tại nơi xuất hàng mà nhận hóa đơn do người bán đem đến (dễ bị nhận hóa đơn giả).

Khi xuất hàng :

– Không xuất hóa đơn GTGT đối với Hàng hóa Xuất khẩu.

– Không xuất hóa đơn đối với doanh thu hàng ủy thác xuất khẩu.

– Không lót giấy carbon giữa các liên.

– Thiếu chữ ký người mua trên hóa đơn.

– Không ghi thuế suất thuế GTGT. Báo cáo sử dụng hóa đơn : Không lập báo cáo sử dụng hóa đơn theo định kỳ

( Tháng, Quý, Năm )

Các bảng kê hóa đơn bán ra , mua vào :

– Ghi không đầy đủ cột mục theo quy định.

– Cột ngày chứng từ ghi không theo đúng định dạng 30/01/2002 (ghi sai là 01/30/2002 hoặc 30-Jan-02, 2002-01-30 v.v…)

– Trong bảng kê HHDV bán ra không ghi đúng thứ tự số hóa đơn đã sử dụng, đồng thời cũng dễ bị kê khai trùng nhiều lần cho cùng một hóa đơn.

– Không lập bảng kê riêng đối với hàng hóa bán ra không chịu thuế GTGT ( giống như hàng đại lý bán đúng giá)

– Trong bảng kê hóa đơn mua vào không lập bảng kê riêng đối với những hàng hóa dịch vụ phục vụ cho sản xuất, hàng không chịu thuế GTGT.

2. Lỗi khi kê khai thuế. 

Kê khai thuế GTGT hàng tháng hoặc quý:

– Thiếu chỉ tiêu 5 (dòng thuế GTGT được khấu trừ)

– Nhầm lẫn giữa các dòng làm sai lệch nội dung của tờ khai.

– Nhân viên kế toán làm cho nhiều công ty khác nhau, khi lập tờ khai bằng máy tính quên thay đổi mã số thuế, tên công ty, địa chỉ …. của công ty.

– Gộp doanh thu và thuế đầu ra của nhiều thuế suất ghi chung vào một dòng

– Không tính gộp cả doanh thu của HHDV không chịu thuế GTGT vào chỉ tiêu 1.

– Cấn trừ số thuế phát sinh âm kỳ này với nợ thuế GTGT chưa nộp của kỳ trước.

– Tính vào số thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa nhập khẩu .theo thông báo của Hải Quan, trong khi chưa .nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu đó.

– Kê khai khấu trừ 3% đối với hàng hóa không thuộc diện chịu thuế GTGT, hoặc hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB nhưng mua về không phải để bán ra.

– Không tách riêng bảng kê Hàng hóa DV mua vào có hóa đơn bán hàng được khấu trừ tỷ lệ 3% . – Kê khai thuế thu nhập cá nhân hàng tháng đã chặn trừ tại nguồn :

– Hàng tháng đã chặn trừ thuế thu nhập của người lao động nhưng chiếm dụng không kê khai và nộp vào ngân sách kịp thời đúng theo qui định của pháp lệnh thuế thu nhập.

– Những đơn vị có nộp thuế TNCN của người nước ngoài, không lập riêng tờ khai hoặc đã kê khai lẫn lộn giữa người VN với người nước ngoài. Kê khai thuế Thu nhập doanh nghiệp hàng năm :

– Không chủ động kê khai đúng thời gian theo qui định của Luật thuế,  bị cơ quan thuế nhắc nhở, xử phạt hành chính.

– Đơn vị tính : Nội dung số liệu không tương ứng với đơn vị tính đã ghi bên trên biểu mẫu.

– Không ghi đầy đủ các khoản chi phí theo đúng mẫu quy định.

3. Lỗi khi nộp thuế.

– Ghi nhầm tên người nộp là tên cá nhân đi nộp tiền (Phải ghi tên pháp nhân Doanh nghiệp ). kế toán thuế

– Không nắm rõ các qui định về thời hạn nộp thuế của từng sắc thuế để chủ động nộp trước ngày hết hạn, bị cơ quan thuế nhắc nộp và bị phạt nộp chậm.

– Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước : Không ghi rõ tài khoản của cơ quan thuế trên giấy nộp tiền, thiếu quan tâm ý nghĩa của những mã hiệu mục lục ngân sách nhà nước có liên quan (cấp, chương, loại, khoản, muc, tiểu mục) để ghi cho đúng.

– Khi phát sinh khoản phải nộp (không thuộc các loại thuế thông thường) đã không lập tờ khai nộp cho cơ quan thuế.

 

Chúc các bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO