Các chính sách về cải cách hoá đơn chứng từ và xử lý hoá đơn viết sai

16/01/2019 721 lượt xem    

Công văn số 2641/TCT-CS

V/v hóa đơn

Kính gửi: Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA)

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 61/HTVT ngày 07/5/2018 của Hội Tư vấn thuế Việt Nam.

Kiến nghị về hóa đơn chứng từ.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Về việc cải cách chế độ hóa đơn chứng từ, tăng cường sử dụng hóa đơn điện tử, ngăn chặn tối đa các hành vi gian lận thuế

Ngày 15/5/2018, BTC đã có Tờ trình Chính phủ 47/TTr-BTC về dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn điện tử (sửa đổi).

Theo đó việc sửa đổi Nghị định về hóa đơn hướng tới mục tiêu:

(i) Tạo khung pháp lý để áp dụng phổ biến HĐ điện tử trên phạm vi toàn quốc, góp phần hạn chế việc sử dụng tiền mặt trong các giao dịch thanh toán, đặc biệt là các giao dịch thanh toán của hoạt động kinh tế phi chính thức, thúc đẩy đồng bộ đề án không dùng tiền mặt;

(ii) Từ yêu cầu của cải cách hành chính, cải cách thủ tục quản lý thuế, trong đó có thủ tục về quản lý, sử dụng hóa đơn, hướng tới hoạt động quản lý HĐ thống nhất, dễ thực hiện hơn, đồng thời tạo cơ sở pháp lý nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý HĐ để phòng, chống việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn để gian lận, trốn thuế, khấu trừ, hoàn khống thuế giá trị gia tăng hoặc rút tiền thanh toán từ ngân sách nhà nước.

– Về nguyên tắc sử dụng hóa đơn

Theo quy định hiện hành tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP thì trường hợp bán:

– Hàng hóa,

– Dịch vụ

có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

Tuy nhiên, với mục tiêu áp dụng hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc, góp phần hạn chế việc sử dụng tiền mặt trong các giao dịch thanh toán, đồng thời với sự phát triển của công nghệ thông tin thì việc lập hóa đơn điện tử cho mọi giao dịch phát sinh là hoàn toàn có thể thực hiện được.

Do đó, tại dự thảo Nghị định quy định về HĐ điện tử, BTC đã trình Chính phủ quy định người bán phải sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (không quy định ngưỡng trên hay dưới 200.000 đồng).

– Về việc sử dụng mã số thuế làm gốc

Về nội dung này, BTC đã có công văn 1781/BTC-TCT ngày 11/02/2014 hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố như sau:

Trường hợp doanh nghiệp viết hóa đơn chỉ sai về “hình thức” như:

Hàng hóa xuất khẩu tại chỗ đã sử dụng HĐ GTGT;

– Hóa đơn viết tắt tên, địa chỉ người mua hàng nhưng đúng MST;

– Viết hóa đơn nhưng chưa gạch chéo đúng quy định phần trống

thì BTC yêu cầu các Cục thuế kiểm tra thực tế nếu hóa đơn đã lập phù hợp với:

– Sổ kế toán,

– Phản ánh đúng bản chất kinh tế,

– Có thanh toán qua ngân hàng theo quy định

thì Cục thuế hướng dẫn nhắc nhở doanh nghiệp và thực hiện hoàn thuế hoặc cho khấu trừ theo đúng thực tế phát sinh.

Đồng thời, ngày 27/02/2015 BTC đã ban hành:

Thông tư 26/2015/TT-BTC

sửa đổi, bổ sung một số điều của

– Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014

trong đó tại Khoản điểm b Khoản 7 Điều 3 hướng dẫn như sau:

“b) Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”

Người bán phải ghi đúng tiêu thức “mã số thuế” của người mua và người bán.

Tiêu thức “tên, địa chỉ” của người bán, người mua phải viết đầy đủ, trường hợp viết tắt thì phải đảm bảo xác định đúng người mua, người bán.

Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như:

– “Phường” thành “P” “Quận” thành “Q”,

– “Thành phố” thành “TP”,

– “Việt Nam” thành “VN”

– “Cổ phần” là “CP”,

– “Trách nhiệm Hữu hạn” thành “TNHH”,

– “khu công nghiệp” thành “KCN”,

– “sản xuất” thành “SX”,

– “Chi nhánh” thành “CN”…

nhưng phải đảm bảo đầy đủ:

– Số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố,

– Xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và

– Phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.

Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập HĐ điều chỉnh.

Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của BTC.”

Tổng cục Thuế xin ghi nhận các kiến nghị, ý kiến đóng góp của Hội Tư vấn thuế Việt Nam để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách về hóa đơn trong thời gian tới.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Hội Tư vấn thuế Việt Nam được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO