Bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi

28/12/2018 444 lượt xem    

Công văn số 2286/TCT-TTr

V/v thực hiện biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 20/5/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1079/QĐ-BTC về áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi và Công văn số 6544/BTC-QLG về việc hướng dẫn thực hiện biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi. Để thực hiện tốt biện pháp bình ổn giá và công tác quản lý thuế của ngành, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện một số nội dung như sau:

1. Triển khai Quyết định số 1079/QĐ-BTC về áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi và công văn số 6544/BTC-QLG của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi đến văn phòng Cục, Chi cục Thuế Quận, Huyện.

2. Tăng cường phối hợp với các cơ quan có liên quan trên địa bàn, Ủy ban nhân dân các cấp trong công tác giám sát kiểm tra, thanh tra thực hiện pháp luật về thuế, pháp luật về giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi tại các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh sản phẩm sữa.

3. Trong quá trình kiểm tra, thanh tra phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật về giá, thuế trên địa bàn thì thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền về quản lý giá để có biện pháp kịp thời xử lý theo các quy định về giá hiện hành và xử lý vi phạm về thuế phát hiện qua kiểm tra, thanh tra.

Trên cơ sở thông báo về giá bán buôn, bán lẻ các sản phẩm về sữa cho trẻ em dưới 06 tuổi của Cục Quản lý giá Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế sẽ sao gửi đến Cục Thuế các tỉnh, thành phố, đồng thời đăng công khai trên trang thông tin điện tử của ngành thuế để các Cục Thuế có cơ sở tham khảo, kiểm tra, kiểm soát tình hình kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, các cửa hàng, đại lý kinh doanh sản phẩm sữa, nhằm đáp ứng mục tiêu bình ổn giá sữa cho trẻ em dưới 06 tuổi của Chính phủ và góp phần chống thất thu Ngân sách nhà nước.

(Tổng cục Thuế gửi kèm theo bản sao Quyết định số 1079/QĐ-BTC và Công văn số 6544/BTC-QLG của Bộ Tài chính).

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế biết và thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO