Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy nếu giá chuyển nhượng lớn hơn 20% giá mua trước trở lên

16/01/2018 730 lượt xem    

Tại Mục b Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định:

“Trường hợp giá chuyển nhượng tài sản thực tế trên thị trường có biến động tăng hoặc giảm 20% trở lên so với giá tính lệ phí trước bạ tại Bảng giá tính lệ phí trước bạ thì Bộ Tài chính ban hành giá tính lệ phí trước bạ bổ sung đảm bảo giá tính lệ phí trước bạ sát với giá chuyển nhượng tài sản thực tế trên thị trường”.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 8651/VPCP-KSTT ngày 16/8/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc phản ánh, kiến nghị liên quan đến Giá tính lệ phí trước bạ xe máy của ông Nguyễn Văn Bảo trên Cổng Thông tin điện tử Chính Phủ. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo như nội dung phản ánh trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ có hai mẫu xe máy là Honda Winner sản xuất lắp ráp trong nước và Honda Vario nhập khẩu. Hai dòng xe này có giá tính lệ phí trước bạ quy định chi tiết tại Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy ban hành kèm theo Thông tư số 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cụ thể: xe máy hai bánh Honda Winner giá tính LPTB 45.500.000 đồng, xe máy hai bánh Honda Vario dung tích 124.88 cm3 có giá tính LPTB là 40,000,000 đồng và dung tích 149.32 cm3 có giá tính LPTB là 68,950,000 đồng. Đây là giá bán lẻ đề xuất được Honda Việt Nam gửi Bộ Tài chính để làm căn cứ xây dựng giá tính lệ phí trước bạ toàn quốc.

Theo quy định của Chính Phủ

Bộ Tài chính chỉ cập nhật lại giá tính lệ phí trước bạ khi giá chuyển nhượng ô tô, xe máy thực tế trên thị trường có biến động tăng hoặc giảm 20% trở lên so với giá tính lệ phí trước bạ tại Bảng giá tính lệ phí trước bạ. Trường hợp các xe như ông Bảo phản ánh có sự tăng/giảm 5% so với Bảng giá tính lệ phí trước bạ thì Tổng cục Thuế chưa có căn cứ trình Bộ Tài chính để cập nhật lại giá tính lệ phí trước bạ.

Do Tổng cục Thuế không liên lạc được với người dân thông qua số điện thoại và email như trên phiếu chuyển của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ chuyển. Vì vậy, Tổng cục Thuế gửi công văn nội dung trả lời kiến nghị của ông Nguyễn Văn Bảo để Cổng Thông tin điện tử Chính phủ gửi người dân theo đường điện tử.

 

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO